Kritisk granskning

”Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten skall utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov, och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. ” (Skollagen 8 kap 2 §)

Visst låter det fint… men uppfyller vi det inom förskolan? Jag tänker främst på att det är större och större grupper på färre personal. Hinner vi stimmulera alla barn under dagen och erbjuda en trygg omsorg?

83 procent av alla 1–5-åringar i Sverige går i förskolan. Hösten 2011 var 472 200 barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med drygt 14 000 barn jämfört med 2010! I Kungälv är det 1963st barn inskrivna i förskolan(våren 2012). Det är Kommunens uppgift att alla får plast i förskolan inom 4 månader i kö.

Finns det inte plats så ”knör” man in med argumentet att man ser barnantalet ur ett årsperspektiv. I början av augusti då vi skolar in alla nya barn finns ju platser. Sedan är det ju också så att många barn blir sjuka så det är inte så ofta grupperna är fulla!

Detta är just nu något som alliansen i Kungälv har som mantra och genom att de upprepar detta så ofta de kan så blir det deras sanning. MEN vi som arbetar i förskolan vet att det är tack vare att barnen blir sjuka eller är lediga som vi klara av vårt jobb (ursäkta ärligheten).

Jag älskar mitt jobb som förskolelärare, men blir frustrerad när jag ser att jag inte hinner med alla de saker som är ålagda oss genom läroplanen och skollagen och kommunens olika projekt.  Det är ju också så att barnen på förskolan skall stimmuleras under hela dagen inte bara en lite stund under en samling. Men hur skall man hinna när vi i praktiken är två pedagoger på gruppen. Visst heter det att vi är tre, men om man räknar bort raster, pauser och planeringar så blir det ca 1,5-2h/dag som vi är tre. Det brukar infalla under samling och under lunchen.

I Kommunens tjänstegaranti från 2009 står det:

 Vad kan du förvänta dig av oss?

Förskolan erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I för­skolan möter barnen vuxna som ser varje barns möjligheter och som engage­rar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vi skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Vi genomför fortlöpande samtal med föräldrarna om barnets trivsel, utveck­ling och lärande

http://www.kungalv.se/upload/Tjänstebeskrivningar/5.Skola/Förskola/FÖRSKOLA%20(2).pdf

S-kvinnor jobbar för nationella normer när det gäller personaltäthet, personalens kompetens och storlek på barngrupperna. Detta är något jag mer och mer inser att vi verkligen måste ha. För som det är nu verkar det inte finnas något stopp på barngruppernas ökning trotts otaliga forskningsrapporter att det påverkar barnen i negativ riktning

I de stora barngrupper kan det uppstå svåra och farliga situationer som påverkar barnen mer än vad som syns utåt. Barnen lär sig att den starke vinner och att vuxna inte alltid finns till hands när man behöver dem. Gruppstolekarna har betydelse både för verksamheten och barnens enskilda utveckling. Man skall för barnens skull undvika större grupper. För de yngre barnen bör gruppstoleken ligga på 12 stycken och de lite äldre (4-5åringarna) 15 stycken i gruppen. Tyvärr känner jag inte till någon kommun som följer detta eller som har det som mål!

Själv jobbar jag i en småbarnsavdelning och vi har 18 barn inskrivna. Långt från rekommendationerna!

Jag hoppas och önskar att det blir en förändring och att vi sätter barnen främst och ekonomin bakom. Det gäller att satsa på framtiden inte spara!

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: