Barnomsorg på obekväma tider

Hur man skall ställa sig till barnomsorg på obekväma tider finns många olika åsikter men man kan ändå konstatera att det är en fråga som ständigt återkommer med olika tidsintervall.

Redan 2012 skrev jag en blogg i ämnet dagis-kvällis-nattis och helgis (https://brogrenstankar.com/2012/04/03/dagis-kvallis-nattis-och-helgis/). Man kan tro att det sedan dess har hänt något och framför allt att de som arbetar på obekväma arbetstider har samma möjligheter att ha sina barn i omsorgen. MEN tyvärr är det likadant fortfarande, förskolorna öppnar 06.00 och stänger 18.00. Ibland kan undantag göras och stängningen kan dras en timma till 19.00

Kungälvs kommun är en kommun som växer och har fått många nya företag att etablera sig. Tillexempel har det byggts ett köpcenter som har öppettider långt in på kvällana. Vi har ett sjukhus som byggts ut och där jobbar personal dygnet runt. ICA Maxi har öppet 06.00-23.00, Coop har öppet 07.00-23.00 och fler affärer tar efter och har längre öppettider.

Företagen ändrar sin service utefter hur vi kunder önskar. Men kommunen följer inte trenden utan står kvar i det man alltid gjort. Hur skall familjerna kunna jobba om det inte finns barnomsorg på de tider de behöver?

I olika utredningar som kommunen gjort säger man att behovet inte finns…
Jag undrar hur är de undersökningarna gjorda? För jag vet flera familjer och ensamstående som inte får ihop sin vardag och får säga nej till jobb eller gå ner i tid eftersom de inte har barnomsorg.
I den juridiska bedömningen i samma utredning står:
Det finns inget direkt lagkrav för kommunen att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. I skollagen finns dock skrivelser om att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (Svar på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, Dnr KS2018/0926- 4)

Jag önskar att Kungälvs kommun bygger sin nästa förskola i centrum som är anpassad för att kunna ha öppet 24/7.
Jag vet att det är på gång en förskola i Tveten och jag hoppas innerligt att man tänkt efter före och bygger så att den förskolan kan ha öppet för dem som behöver barnomsorg på obekväma tider. Det kan ju även gälla skolbarn upp till 12 års ålder.

Så Kungälvs kommun ta nu tag i denna fråga och tänk efter före och bygg en förskola där alla brandregler och andra byggregler gör att den kan vara öppen 24/7.

Gör rätt från början!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vissa beslut måste man som politiker tänka sig för innan…!

Vad är att vara jävig?

Jäv är ett begrepp där en person med beslut rättighet hamnar i en situation om att ta beslut i en fråga där personen kan tänkas vara partisk åt något håll i frågan. När man arbetar politiskt och skall ta viktiga beslut är det oerhört viktig att hålla isär sina privata/fritidssysselsättningar med den frågan det gäller. Som politiker får man inte vara med i omröstningar om det kan finnas en jävsituation i frågan. Som jävig person får man inte heller förbereda beslutet eller delta när beslutet tas. Innan en fråga där man kan tänkas vara jävig skall man som politiker berätta att man inte deltar på grund av jäv. Det är oerhört viktigt att vi politiker håller oss till dessa regler så att förtroendet för politiken hålls kvar och att demokratin kan fortgå.

Att jag just nu tar upp denna fråga beror främst på en fråga som kommer tas upp i KF (kommunfullmäktige) 25/6–20. Frågan jag vill lyfta är KS2020/0847–9 och handlar om Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 – ansökan om lån från Kungälvs handbollsklubb. Ärendet har förberetts i kommunstyrelsen men eftersom de inte får bevilja det ekonomiska stödet kommer det upp i kommunfullmäktige.

Handbollsklubben i Kungälv är en stor förening där många barn och ungdomar finns engagerade. Det är en klubb som vet hur man skall få fram sitt budskap både i media och sociala medier. Klubben har haft flera lokalt framträdande personer i sin styrelse genom åren och där genom fått förmåner som andra föreningar fått kämpa för.

I skrivelsen till kommunen står: Kungälvs handbollsklubb (KHK) har inkommit med en skriftlig begäran om ett lån av Kungälvs kommun om 600 000 SEK med en amorteringsplan om 54 månader inklusive ränta. Sammanfattningsvis anför KHK att de behöver låna pengar eftersom bl.a. Bohus cup och SM-slutspel har ställts in till följd av pandemiutbrottet av Covid-19, vilket gör att KHK inte kommer att få ta del av förväntade intäkter. Det finns även med en skrivelse om hur klubbens ekonomiska situation ser ut. När man läser den ser man att ekonomin har varit ostabil för klubben under flera år.

I den juridiska bedömningen står: I antagen finanspolicy regleras det i detalj i vilka situationer kommunen kan låna ut pengar.
I policyn beskrivs att det enbart är möjligt för kommunen att låna ut pengar till helägda bolag.
2(6) När det gäller ideella föreningar är det enligt policyn inte möjligt för kommunen att bevilja dem lån.
I borgenspolicy beskrivs det i vilka situationer kommunen kan ingå borgensåtaganden. För ideella föreningar är sådana borgensåtaganden begränsade till då lån tas för att genomföra investeringar, vilket det inte är fråga om i det här fallet.
Sammanfattningsvis medger beslutade styrdokument varken att kommunen ger lån till, eller ingår borgensåtagande för, ideella föreningar
.

Om nu fullmäktige fattar beslut att handbollsklubben skall få ett lån så gäller likamedsprincipen och det innebär att alla föreningar skall få samma möjlighet.

Jag ser flera problem i hur frågan beretts och hur den nu lyfts fram till beslut;

 • Finns personer som borde anmält jäv när ärendet togs upp i KS (kommunstyrelsen).
 • Föreningens ekonomi är inte och har inte varit stabil under flera år (enligt bilaga till skrivelsen).
 • Kungälvs kommuns finanspolicy och borgenspolicy går mot beslutet.
 • Kommer vara svårt att hålla likamedsprincipen till övriga fritidsföreningar i kommunen.

Därför anser jag att man skall avslå förslaget till beslut om Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 – ansökan om lån från Kungälvs handbollsklubb

Publicerat i Blandade tankar & funderingar | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vissa saker behöver man få veta…

Under ett år har jag mått knasigt. Känt mig nedstämd och inte haft lust till något. Min kropp har inte känns som min. I somras fick jag hemska svettningar och satt ständigt med en fläkt framför mig inne som ute. Jag är 48 år och förstod att något var fel men visste inte vad. Jag skojade med mina vänner och sa att nu har jag kommit in i klimakteriet. Hade ju hört lite om vallningar men inte förstått vad det innebär.

En dag när jag sitter och slötittar på tv kommer ett program om klimakteriet. Plötsligt går det upp för mig att det är det som är problemet. Programmet är i två delar och är mycket informativt och förklarar på ett pedagogiskt sätt vad som händer med kroppen och vad man kan göra för att få hjälp och må bättre. Programmet heter ”klimakteriet – det skall hända dej med” (https://www.svt.se/klimakteriet/).

I programmet nämnde man att det fanns en Facebook grupp. Jag upptäckte att det fanns två och valde att bli medlem i dem. Den gruppen där jag känt mig hemma och fått svar på mina frågor är ”klimakteringkärringar som pratar om allt”. En fantastisk grupp där kvinnor stöttar varandra i alla möjliga frågor. Jag har och får mycket hjälp i den gruppen. Dels genom att läsa om andras problem men också genom att fråga de frågor och undringar jag har.

Plötsligt fanns det massa information om klimakteriet och dess problem i media. Frågan är om det funnits där hela tiden eller såg jag det nu bara för att jag behövde få kunskap.

Mitt största problem var inte vallningar eller humörsvängningar utan de mörka tankarna och känslan av total meningslöshet. Jag började få problem med lederna, var stel och fick ont om jag satt för länge. Dessutom kunde jag inte sova på nätterna utan låg vaken timme efter timme.

Nu när jag hade kunskap om varför jag mådde som jag mådde behövde jag ta modet till mig att erkänna och be om hjälp.

Jag ringde och fick tid på gyn. Jag fick berätta hur jag mådde och fick medicin. Redan efter en vecka märkte jag stor skillnad på mitt mående. Svallningar och humör har jag fortfarande MEN nu går det att kontrollera.

Det finns en massa åsikter om att äta medicin men att välja mellan att må dåligt eller inte så fanns det inget alternativ för mig. Jag är glad att jag fick träffa en läkare som förstod mitt problem och tog det på allvar.

Jag önskar nu i efterhand att man pratat mer öppet om problemet och att det är just ett problem för många kvinnor.

Klimakteriet finns och vi måste våga prata om det och förstå att många av de problem som uppstår när vi kvinnor kommer in i den beror just på klimakteriet.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, privat in på bara kroppen | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vad är en KRÄNKNING?

Sedan några dagar har jag tänkt mycket på begreppet kränkning och vad det är. I skolans värld används det allt mer men jag tror tyvärr att det ”missbrukas” vilket gör att när det verkligen gäller inte tas på så stort allvar.

Vi som arbetar i skolan har fått till oss att man skall skriva så kallade kränkningsanmälningar när vi ser eller uppfattar att någon blir kränkt. Men här kommer då fenomenet tolkning in.

På barn och elevombudets sida står det så här (https://beo.skolinspektionen.se/sv/fragor-och-svar1/fragor-och-svar1/vad-ar-skillnaden-mellan-trakasserier-och-krankande-behandling/) : Enligt skollagen är kränkande behandling ett beteende som kränker ett barns, eller en elevs, värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, utfrysning, hot eller slag och sparkar. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms.

En kränkning kan vara något som bara händer en gång. Om det upprepas och sker gång på gång brukar det även kallas mobbning.

Vad är kränkning för dej?

När jag gör en sökning på nätet om vad kränkning är så kan man bland annat läsa på statens medieråd (https://statensmedierad.se/nohate/jagvilllaramigmer/vadarenkrankning.1427.html) att kränkning är när man får elaka kommentarer. Det syftar främst på det som kan spridas på nätet. Det står att:

Elaka eller kränkande kommentarer kan få stora konsekvenser både för den som drabbas, för personer runt omkring och för samhället i stort.

 • För den som drabbas kan det leda till psykisk ohälsa, rädsla att ta del i offentliga samtal och att uttrycka sin åsikt.
 • De som bevittnar kränkningen kan också de bli försiktiga med att säga vad de tycker, särskilt i offentliga sammanhang.
 • Detta kan leda till demokratiska problem.

De menar att det är viktigt att prata med barn och unga tidigt hur man skall vara på nätet.

Enligt skollagen och diskrimineringslagen skall man som anställd i skolan vara uppmärksam och om man får veta att någon elev upplever sig mobbad eller kränkt. Då inträder handlingsplikt. Det innebär att skolan skall utreda och förhindra att kränkningarna fortsätter.

Detta kan man ju tolka olika. För mig innebär det om jag ser att en elev blir utsatt att jag tar reda på orsaken. Att jag sedan gör åtgärder så att det inte fortsätter. I åtgärderna innebär att jag pratar med eleverna som är inblandade, vårdnadshavare, informerar även andra lärare om problemet så att vi är flera som kan hjälpa och se till att det inte upprepas. Jag skriver dokumentation om händelsen och försöker se om det finns några lösningar vi kan göra. OM det fortsätter skriver jag en kränkningsanmälan.

Det innebär att i många fall löser vi det på skolan med eleverna och vårdnadshavarna. Vi har möten och uppföljningar för att kontrollera att det blivit bättre. Vi jobbar tillsammans med problemen och löser dem.

Det finns däremot fall som jag inte ser som kränkande och det är när det är två elever som gemensamt gör saker mot varandra. Eller när det finns en elev som ofta gör saker mot andra och sedan får tillbaka. Detta ser jag som konflikter och att man måste arbeta med hur man är mot varandra. Om detta förekommer har man också möten med vårdnadshavare, man skriver dokumentation och man har olika åtgärdsplaner så att det inte skall bli ett varaktigt beteende för eleven.

Men enligt skolverket skall jag göra en kränkningsanmälan varje gång en elev får tillbaka oavsett om den gjort minst lika mycket själv. I detta fall får jag skriva två kränkningsanmälningar och ett tillbud. Om man ser på allt som kan ske under en dag kommer jag som lärare behöva skriva otaliga kränkningsanmälningar. Man skall inte glömma att det ingår även en uppföljning i varje kränkning anmälan. Att vara med eleverna kommer bli ett minne blott.

När jag fortsätter att surfade runt på nätet hittade jag en sida, lagen.nu (https://lagen.nu/begrepp/Kr%C3%A4nkning) Så här står det om precis det som jag tagit upp som problem.

För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet. Det krävs vidare att personen i fråga på något sätt värnar sin integritet och inte själv ”bjuder in” till kränkningen. Är den kränkte medvållande kan ersättningen antingen jämkas eller helt falla bort. Exempel på detta är att en person som frivilligt ger sig in i/startar ett slagsmål inte kan åberopa att denne blivit kränkt av slagen som utdelats under samma slagsmål (om inget helt förutsägbart inträffat under slagsmålet).(hämtat 26/12 2018)

Detta är ju precis det jag tog upp och precis det jag anser borde vara riktlinje. Visst måste vi i skolan ta allt på allvar MEN att skriva kränkningsanmälningar på allt är en orimlighet. Vi skriver på det som är kränkning och jobbar vidare som vi alltid gjort. Vi är med eleverna och hjälper dem med vad som är rätt och fel. Vi skapar trygghet och tillit till att vi vuxna finns för dem och är där för att hjälpa och stötta.

I skolans läroplan står det att vi skall:

 • Främja förståelse för andra människor och individers förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Ur Lgr 11, kap. 1)
 • Stärka elever i att ta ställning mot kränkningar genom att arbeta för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. (Lgr 11, kap. 2)

Låt oss lärare göra vårt jobb! Vårt jobb är att vara med eleverna och inte skriva en massa anmälningar som ändå ingen gör något med. Ge oss arbetsro och verktyg som är anpassade efter vår verklighet.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, skola, Tankar om pedagogik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Balansgången mellan att vara politiker och medarbetare i Kungälvs kommun

I torsdags (6/12-18) blev jag invald som ersättare i kommun fullmäktige jag blev även invald i beredningen bildning och lärande. Samtidigt som jag är fritidspolitiker i Kungälvs kommun så arbetar jag även som lärare på en av kommunens skolor. Balansgången att ena stunden vara politiker och nästa stund vara lärare är ibland svår och komplicerad. Ibland vet man lite mer än man borde medan ibland är det väldigt bra att veta lite mer (detta gäller i båda rollerna).

Svårigheten som jag upplever just nu är den budget som är lagd utav Kungälvs-trion och som livligt diskuteras på arbetsplatsen och sociala medier.

Som politiker måste man ta ansvar för att verksamheterna skall fungera men också att kommunens ekonomi ska gå ihop. Något som är skönt är att HUR ekonomin skall gå ihop ligger på kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen. De ger förslag på hur mycket pengar som skall läggas på olika enheter OCH vad som skulle kunna sparas på. Som politiker kan jag inte veta vart besparingar kan göras, som politiker skall man inte gå in och styra i HUR verksamheten skall genomföras. Som politiker måste jag lita på att kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen kan sin verksamhet och vet vart besparingar kan göras.

Men som medarbetare i kommunen så funderar jag över vissa av prioriteringarna i de förslag som är lagda. Det är svårt att stå bredvid och se på när den verksamheten man arbetar på blir sämre och man kan inte uppfylla de krav som finns i skollagen eller läroplanen. Att stå bredvid och se hur kolleger inte orkar mer och blir allt tröttare och utslitna på grund av att vi ständigt få höra att ekonomin inte går ihop.

Det är viktigt att framföra att vi på verksamhetsnivå ännu inte vet om den budget som politikerna gett kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen påverkar oss på ”golvet” för det vet vi ju först efter ett år har gått. MEN den besparing som vi upplevt under de föregående åren har påverkat oss mycket. Det är det vi ser och därför känner stor oro när man i KungälvsPosten läser om de besparingar som kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen lagt utifrån politikerns budget.

När sedan KungälvsPosten går ut och säger att det skall sparas och användas stålbad i sin rubrik (https://kungalvsposten.se/nyheter/ett-stalbad-vantar-kungalv-nasta-ar/) då skapar det oro bland oss som jobbar i verksamheten. Men Anders Holmensköld säger samtidigt i artikeln – de allra flesta Kungälvsbor inte kommer att märka något av detta. Jag hoppas att vi inom skolan och arbetstagare i kommunen är en av de som inte kommer märka något av besparingarna.

Budgeten politiken lägger är utifrån statistik och jämförelse med andra liknande kommunen. Just jämförelser med andra liknande kommuner kan ju vara bra MEN det gäller att man tar statistiken och ser om det stämmer med den verklighet vi har i vår kommun. Ett exempel är att om man ser på alla de som är anställda på förskolorna i kommunen och antal barn som går där då har vi elevgrupper under genomsnittet. Men vi som arbetar i verksamheten vet att på vissa förskolor har vi stora överskrivningar för att i just de området är det ont om förskolor och behovet täcker inte det barnantal som finns där. Om man då som anställd i verksamheten får höra att det inte är någon ökning i barngrupperna så förstår man inte hur politiken tänker eftersom den egna erfarenheten inte ser så ut.

I förvaltningsplanen står att personalen är viktig i kommunen och just nu kan jag ärligt säga att som anställd känner jag mig tyvärr inte viktig. Vi försöker få ihop varje dag och får ändå till oss att det behövs sparas mer. T.ex. är en medarbetare sjuk så försöker vi lösa det på huset. Det innebär att vi lägger om våra arbetstider och tar hand om varandras elever. Vill vi ha semester så gäller samma sak. Allt måste lösas på huset i största mån. Vilket i sin tur innebär att man helst inte tar ledigt för man vet att kollegerna får ännu större belastning.

Om man ser utifrån den förra majoriteten (UP, V, MP, S, L) budget (för kommande år 2019) och den nuvarande majoriteten (M, S, C) budget för 2019. Så är skillnaden det ingen skillnad gällande besparingskravet på 84 miljoner. Skillnaden är att nu har förvaltningen gått in och visat på HUR de skall genomföra budgeten så att den kommer i balans.

Sist men inte minst finns det i dagsläget INGA beslutade sparåtgärder utan först skall det genomföras risk och konsekvensanalys och förhandlingar med berörda fackförbund enligt samverkansavtalet som kommunen har.

Men, men att vara anställd mitt i detta och försöka förklara för kollegierna att det som Kungälvs Posten skriver inte alltid är en sanning. Att skillnaden på den gamla majoriteten och den nya majoriteten besparingar är den samma trotts det skräck scenarier som Liberaler, Miljöpartister och UP målar upp är på sociala medier är nästintill hopplöst.

Vad som inte sägs i media är att totalt sett tillförs skolan pengar för löner, hyror, räntor etc men uppräkningen är lägre än vad skolan önskat, det innebär att man måste tänka på utgifterna så att ekonomin skall gå i hop.

Något annat som talas tyst om är att vi som är politiker inte höjer arvoden som önskats med 500 000 eller höjer partistöden med 700 000 kr och att det för förtroendevalda krävs återhållsamhet generellt, då budgeten för förtroendevalda sänks från budgeterade 18,5 miljoner till 17 miljoner utan uppräkning de kommande fyra åren. Ska det hushållas ska det börja högst upp, det är bra.

Det är en svår balansgång mellan att vara fritidspolitiker och anställd då massmedia går in och tolkar och skriver sådant de tror kan hända. Detta skapar oro bland oss anställda och gör vår arbetssituation än värre. Jag vore tacksam om det slutade spekuleras och tro och i stället ta reda på fakta innan man sprider rykten.

Sist men inte minst att vara fritidspolitiker är lärorikt och fantastiskt intressant för man kan vara med och påverka även om det inte alltid blir som man själv vill och tror på 🙂

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Minde elever i klasserna, ett av vallöftena från socialdemokraterna i Kungälv!

Som lärare är jag så glad över att vi socialdemokrater tar ansvar och har som vallöfte att vi vill ha mindre klasser i grundskolan. Jag vet att detta inte bara är valfläsk eftersom förra valet var ett av vallöftena mindre barn i barngrupperna i förskolan och det har man genomfört!

Med mindre elever i klasserna kommer jag får mer tid till varje elev vilket gör att jag lättare kan anpassa lektionerna efter varje individ. Detta gör att skolan blir elevanpassad något som det pratats om under många år. Tidigare var det eleverna som fick anpassa sig till skolan men nu hoppas jag på att det är skolan som kommer få anpassa sig för eleven så att verkligheten anpassas efter visionerna en skola för alla!

Ditt bästa alternativ rösta rött, kryssa mej 🙂

Ulrica Brogren plats 24 (S) i Kungälv

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik, skola, Tankar om pedagogik | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Är det trovärdigt att vi får en bättre välfärd med sänkt skatt?

Klockan tickar och tiden går, nu är det snart åter dags att rösta på det parti som man vill skall leda kommunen ytterligare fyra år. Att rösta är ett privilegium men också en plikt. Det finns flera olika partier att rösta på i Kungälv MEN det gäller att man läst på så att det blir rätt. Men vad är rätt?

Jag är en stolt socialdemokrat och tycker själv att det kan vara svårt att förstå de olika partiernas politik. När man läser de olikas partiprogram låter det så bra, massa fina ord som man vill höra och som man tycker som MEN frågan är. Är det bara ord eller går det ätt genomföra i verkligheten?

Fakta: Kungälv är en kommun med flera olika partier, några små och några större. Om man som väljare tänker rösta på ett mindre parti måste man även tänka på att det partiet kan bara få igenom (några av) sina förslag genom att samarbeta med ett annat parti!

Då är frågan, för att få igenom sin politik måste man prioritera, vilka frågor prioriterar man då bort? Är det kanske den frågan som man som väljare tycker var viktig? Så åter igen viket parti kan man rösta på om man som väljare vill vara säker på att just de frågorna man tycker är viktiga kommer fram.

Inget parti för alla måste troligen samarbeta med något annat parti för att få majoritet. Det finns (höger) partier (t.ex. UP, M och SD) som lockar med att man skall sänka skatten om de får makten (ett litet rim).

Rim är ett av de första stegen i läsinlärningen. Just läsinlärning och att knäcka läskorden är viktigt för alla elever och borde inte vara en valfråga utan något som är en självklarhet om man går i en vanlig skola i Sverige.

Det lokala partiet här i Kungälv går ut i sitt valprogram att man vill att alla som går i ettan skall knäcka läskorden. Hur kan man göra en fråga om något som alla elever har rätt till?

Jag som är lärare i förskoleklass undrar hur man som ett parti kan klampa in i min yrkeskår som lärare och ge ett vallöfte på något som redan görs?

Alla elevers rättighet är att kunna läsa och att få gå i skolan. En skola för alla är en skola där alla elever få lära sig efter sina förutsättningar och det skall INTE vara en valfråga utan en självklarhet.

Som socialdemokrat är jag trygg i att mitt parti ger vallöften om frågor som gäller helheten och ger mig som lärare möjlighet att utföra mitt jobb utan att detaljstyra hur jag utför mitt jobb.

Så går vi tillbaka till frågan om att sänka kommunalskatten. Visst låter det bra men vad är det som i så fall skall tas bort? Tänk om det var den sak du tyckte var viktig?

Söndag 9 september 2018 är det val, det är då du kan göra skillnad. Gå och rösta!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Student

Nu är det över och båda våra barn har tagit studenten. I år var det minstingens tur och hon gick på katrinelundsgymnasiet i Göteborg.

Flera månader innan började vi att skriva listor på vad som behövdes fixas inför denna stora dag. Jösses vad listan blev lång :0 Men allt eftersom blev att göra sakerna strukna och några fler kom till. Allt var väl inte nödvändigt att fixa på listan men man vill ju visa upp det bästa av sitt hem å några extra saker kom till.

Saker som stod på listan

 • beställa studentmössa
 • skicka ut inbjudningar
 • fixa bal klänning
 • beställa tid på frissan + smink inför balen
 • klippa håret
 • köpa student klänning + klänning till efterfesten
 • fixa skor till balen
 • fixa skor till studentdagen
 • köpa bal biljett
 • köpa flak billjet
 • köpa biljett till efterfesten
 • köpa student skyllt
 • planera och köpa in mat till student minglet hemma
 • fixa i ordning hemma innan minglet; tvätta fönster, fixa trädgården, vaxa bordet + köks bänkarna, slipa och olja ute bordet, mm

På själva student dagen var vi uppe med tuppen. Det var mycket som skulle hinnas med och det gällde att vara effektiv och ha struktur. Körde iväg Isabella till champagne frukost redan vid sex tiden på morgonen.  Uppmanade henne att se till att äta och dricka mycket vatten.

img_0015

En mycket nöjd student

vid ett tiden var det dags för utspringet. kom i god tid liksom alla andra anhöriga som ville se sin student springa ut. Det var olidligt varmt och jag hittade en skuggig plats. Trodde i min enfald att skolan hade planerat och att man skulle kunna se ungdomarna när de släpptes ut. Men oj vad fel jag hade! Det fanns en liten scen där de skulle stå och hoppa, men i allt folkvimmel med alla skyltar så blev det en omöjlig uppgift att se dem.

img_5261

Mor och dotter

Eftersom sonen tog studenten för två år sedan på Mimersgymnasie i Kungälv var jag övertygad om att det skulle vara på ett liknande sätt där alla klasser hade olika utgångar med riktigt uppbyggda scener med tydliga skyltar vilka klasser som skulle komma ut där.

Så tyvärr måste jag medge att jag inte såg när vår dotter hoppade på scenen utan fick i stället messa henne var vi stod så att hon kunde komma till oss.

Så var det dags för det traditionella studentflak åket. Lastbilarna stod redo och de ungdomar som köpt biljett fick hoppa om bord. Det fanns som vanligt musik och någon som skötte musiken. Efter kanterna på lastbilarna hängde lakan med text på.

Om jag jämför hur det brukar vara i Kungälv när ungdomarna åker runt i studentflaken så var Göteborg betydligt mer organiserat och det kändes tryggt att se dem åka i väg

En liten reflektion som jag har med mig från båda mina barns student flaks åk är varför det inte finns några svenska flaggor med? Det vimlade av färg glada flagor från alla världens hörn MEN den svenska flaggan lös med sin frånvaro… Varför är det så?

img_0119

Isabella öppnar presenter

Efter flakåket styrde vi bilen hem till Kungälv för att träffa nära och kära. Jösses, det blev fullt hus och folk kom och gick ända fram till sent på kvällen. Jag och Björn hade förberett inför minglet så det flöt på hyfsat bra. Lite svettigt en liten stund när det var som mest men det löste sig till sist.

Kvällen avslutades med en förfest inför att tjejerna skulle vidare ut.

Summa summarum var det en fantastisk dag som gick väldigt fort.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar | Lämna en kommentar

Som politiker har jag tyvärr varit med och tagit felaktiga beslut… :(

Ibland blir jag oerhört rädd att jag som politiker i vet så otroligt lite om de konsekvenser som de beslut jag är delaktig i  innebär för den enskilda individen i kommunen. Jag läser de handlingar jag får och frågar när jag inte förstår men det verkar inte räcka. Handlingarna är skrivna av tjänstemännen som i sin tur går på det som den ledande majoriteten säger. Så jag kan inte säga att det är tjänstemännens fel att jag troligen har varit med och fattat detta oerhört kränkande och knasiga beslut.

Ibland är det så att man vaknar upp när man själv blir drabbad eller känner någon som blir drabbad och så är det nu i mitt fall av uppvaknande.

Jag har fått inblick i avgiftssystemet som kommunen använder när en person har fått flytta till ett demensboende. Att överhuvudtaget få plats på boendet var en kamp men till slut fanns en plats och beslut till underlag att få bo kvar togs. Att det skulle kosta något förstod alla inblandade (nästan alla) MEN att kommunen tar ut en hyra på 4400 kr för 25-30 kvadratmeter hade vi ingen aning om. Att man sedan la till avgift för el, mat, omsorg och hygienartiklar så den totala summan innan avdrag blir över 10000 kr/månad, det förstod ingen av de inblandade.

I pappren som man fick från kommunen stod kostnaderna om omsorgs och kost men inte en rad om att man skulle betala hyra på 4500 kr/månad. I rummet får man plats med en säng ett litet bord och en liten soffa. Det finns två kokplattor och en diskho, ett litet kylskåp och några skåp att sätta porslin i. Det finns en garderob att hänga kläder i och ett skåp med hyllor. Det finns även ett så kallat städskåp. På toan finns toalett, handfat och dusch. Detta tar Kungälvs kommun 4500 kr/månad + el

Avgifterna som kommunen går ut med är: service och omsorgsavgift 2044 kr, kostavgift 3271 kr, baspaket 110 kr (totalt: 5424 kr/månad = 65088 kr/år) Dessa avgifter betalar man i efterskott medan den så kallade hyran skall betalas i förskott. Det innebär att när du flyttar in blir kostnaden STOR.

I vårt fall skickade man fakturorna till boendet ett boende som är till för dementa. Jag undrar stilla vem som är dement och fått plats på ett boende klarar av att betala fakturor? I vårt fall finns anhörig som var lite extra påstridig och efter två månader kom det fram att det på boendet låg en HÖG med post där bland kommunens fakturor. Det blev en dyr månad för den anhöriga. I detta fall blev summan på fakturor till kommunen på över 23000 kr ! INTE OKEJ anser jag som tyvärr är en av de politiker som i min enfald har varit med att ta beslut om en del kostnaderna

På boendet finns 15 lägenheter så bara på detta boende får kommunen in över 67500 kr/månad. Jag undrar stilla vad kostnaderna är för drift och underhåll på detta boende är/månad.

Vad jag vet är att personerna som bor på boendet har jobbat hela sitt liv och betalat skatt på sin inkomst. Jag vet också att man kan få avdrag på kostnaderna på boendet beroende på vilken inkomst man har MEN det är också så att det som blir kvar efter att den boende betalt avgiften till kommunen skall räka till mediciner, läkarbesök, att få klippa sig lite då och då, klädinköp, mm.

Självklart anser jag att man skall betala för sig MEN Kungälvs kommun måste redan från början redovisa vad kostnaden blir för den som flyttar in och dess anhöriga. Jag anser även att vi som är politiker behöver få rätt underlag till det vi beslutar om. Är övertygad om att hade dessa summor jag redogör för här kommit fram i beslutet hade troligen beslutet blivit något helt annat.

Mitt förslag är:

 • se över ”hyran”
 • se över den totala kostnaderna som kan bli för den boende
 • se över den informationen som går ut om kostnader
 • se över när kostnaderna skall betalas (i förskott/efterskott)
 • se över vart fakturan går så att ”rätt” person får den (så att fakturan blir betald i tid)

Så kära Kungälvs kommuns politiker här är en fråga som ni behöver se över och göra om så att det blir rätt.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik, privat in på bara kroppen | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kungälvs politiska spel inför valet 2018

Ja gott folk nu märks det att det snart vankas mot val. Det ena utspelet efter det andra finns att läsa i dagens Kungälvs-Posten (6 mars 2018).

Vi börjar med Martin Högstedts utspel med att sänka de politiska arvodena. Inget fel i det kan även jag tycka MEN det arbetas inom politiken samtidigt på ett förslag att arvodera ska höjas med 5% och att våra kommunalråd ska ha samma lön som en riksdagsledamot. De som kommit på detta förslag är alla partiers gruppledare (var av Martin är en av dem). Detta tycker jag rimmar mycket dåligt och jag förstår inte hur Martin kan sticka ut hakan och säga något som går helt emot det de har lagt fram som förslag.

Sedan har vi Maria Kjellbergs insändare där hon beskriver de kvinnliga politiska läget. Om att vara ensam kvinna bland medelålders vita män. Då ställer jag mig frågan till hur hon kan lämna över sin plats i som vice ordförande i kommunstyrelsen till just en medelålders vit man som dessutom inte är miljöpartist.

Ja inte är det lätt att hänga med i de olika utspelen och svängarna som görs just nu i det politiska spelet. Det gäller att kritiskt granska och vara påläst för att inte gå på allt som skrivs.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar