Balansgången mellan att vara politiker och medarbetare i Kungälvs kommun

I torsdags (6/12-18) blev jag invald som ersättare i kommun fullmäktige jag blev även invald i beredningen bildning och lärande. Samtidigt som jag är fritidspolitiker i Kungälvs kommun så arbetar jag även som lärare på en av kommunens skolor. Balansgången att ena stunden vara politiker och nästa stund vara lärare är ibland svår och komplicerad. Ibland vet man lite mer än man borde medan ibland är det väldigt bra att veta lite mer (detta gäller i båda rollerna).

Svårigheten som jag upplever just nu är den budget som är lagd utav Kungälvs-trion och som livligt diskuteras på arbetsplatsen och sociala medier.

Som politiker måste man ta ansvar för att verksamheterna skall fungera men också att kommunens ekonomi ska gå ihop. Något som är skönt är att HUR ekonomin skall gå ihop ligger på kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen. De ger förslag på hur mycket pengar som skall läggas på olika enheter OCH vad som skulle kunna sparas på. Som politiker kan jag inte veta vart besparingar kan göras, som politiker skall man inte gå in och styra i HUR verksamheten skall genomföras. Som politiker måste jag lita på att kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen kan sin verksamhet och vet vart besparingar kan göras.

Men som medarbetare i kommunen så funderar jag över vissa av prioriteringarna i de förslag som är lagda. Det är svårt att stå bredvid och se på när den verksamheten man arbetar på blir sämre och man kan inte uppfylla de krav som finns i skollagen eller läroplanen. Att stå bredvid och se hur kolleger inte orkar mer och blir allt tröttare och utslitna på grund av att vi ständigt få höra att ekonomin inte går ihop.

Det är viktigt att framföra att vi på verksamhetsnivå ännu inte vet om den budget som politikerna gett kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen påverkar oss på ”golvet” för det vet vi ju först efter ett år har gått. MEN den besparing som vi upplevt under de föregående åren har påverkat oss mycket. Det är det vi ser och därför känner stor oro när man i KungälvsPosten läser om de besparingar som kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen lagt utifrån politikerns budget.

När sedan KungälvsPosten går ut och säger att det skall sparas och användas stålbad i sin rubrik (https://kungalvsposten.se/nyheter/ett-stalbad-vantar-kungalv-nasta-ar/) då skapar det oro bland oss som jobbar i verksamheten. Men Anders Holmensköld säger samtidigt i artikeln – de allra flesta Kungälvsbor inte kommer att märka något av detta. Jag hoppas att vi inom skolan och arbetstagare i kommunen är en av de som inte kommer märka något av besparingarna.

Budgeten politiken lägger är utifrån statistik och jämförelse med andra liknande kommunen. Just jämförelser med andra liknande kommuner kan ju vara bra MEN det gäller att man tar statistiken och ser om det stämmer med den verklighet vi har i vår kommun. Ett exempel är att om man ser på alla de som är anställda på förskolorna i kommunen och antal barn som går där då har vi elevgrupper under genomsnittet. Men vi som arbetar i verksamheten vet att på vissa förskolor har vi stora överskrivningar för att i just de området är det ont om förskolor och behovet täcker inte det barnantal som finns där. Om man då som anställd i verksamheten får höra att det inte är någon ökning i barngrupperna så förstår man inte hur politiken tänker eftersom den egna erfarenheten inte ser så ut.

I förvaltningsplanen står att personalen är viktig i kommunen och just nu kan jag ärligt säga att som anställd känner jag mig tyvärr inte viktig. Vi försöker få ihop varje dag och får ändå till oss att det behövs sparas mer. T.ex. är en medarbetare sjuk så försöker vi lösa det på huset. Det innebär att vi lägger om våra arbetstider och tar hand om varandras elever. Vill vi ha semester så gäller samma sak. Allt måste lösas på huset i största mån. Vilket i sin tur innebär att man helst inte tar ledigt för man vet att kollegerna får ännu större belastning.

Om man ser utifrån den förra majoriteten (UP, V, MP, S, L) budget (för kommande år 2019) och den nuvarande majoriteten (M, S, C) budget för 2019. Så är skillnaden det ingen skillnad gällande besparingskravet på 84 miljoner. Skillnaden är att nu har förvaltningen gått in och visat på HUR de skall genomföra budgeten så att den kommer i balans.

Sist men inte minst finns det i dagsläget INGA beslutade sparåtgärder utan först skall det genomföras risk och konsekvensanalys och förhandlingar med berörda fackförbund enligt samverkansavtalet som kommunen har.

Men, men att vara anställd mitt i detta och försöka förklara för kollegierna att det som Kungälvs Posten skriver inte alltid är en sanning. Att skillnaden på den gamla majoriteten och den nya majoriteten besparingar är den samma trotts det skräck scenarier som Liberaler, Miljöpartister och UP målar upp är på sociala medier är nästintill hopplöst.

Vad som inte sägs i media är att totalt sett tillförs skolan pengar för löner, hyror, räntor etc men uppräkningen är lägre än vad skolan önskat, det innebär att man måste tänka på utgifterna så att ekonomin skall gå i hop.

Något annat som talas tyst om är att vi som är politiker inte höjer arvoden som önskats med 500 000 eller höjer partistöden med 700 000 kr och att det för förtroendevalda krävs återhållsamhet generellt, då budgeten för förtroendevalda sänks från budgeterade 18,5 miljoner till 17 miljoner utan uppräkning de kommande fyra åren. Ska det hushållas ska det börja högst upp, det är bra.

Det är en svår balansgång mellan att vara fritidspolitiker och anställd då massmedia går in och tolkar och skriver sådant de tror kan hända. Detta skapar oro bland oss anställda och gör vår arbetssituation än värre. Jag vore tacksam om det slutade spekuleras och tro och i stället ta reda på fakta innan man sprider rykten.

Sist men inte minst att vara fritidspolitiker är lärorikt och fantastiskt intressant för man kan vara med och påverka även om det inte alltid blir som man själv vill och tror på 🙂

Annonser
Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Minde elever i klasserna, ett av vallöftena från socialdemokraterna i Kungälv!

Som lärare är jag så glad över att vi socialdemokrater tar ansvar och har som vallöfte att vi vill ha mindre klasser i grundskolan. Jag vet att detta inte bara är valfläsk eftersom förra valet var ett av vallöftena mindre barn i barngrupperna i förskolan och det har man genomfört!

Med mindre elever i klasserna kommer jag får mer tid till varje elev vilket gör att jag lättare kan anpassa lektionerna efter varje individ. Detta gör att skolan blir elevanpassad något som det pratats om under många år. Tidigare var det eleverna som fick anpassa sig till skolan men nu hoppas jag på att det är skolan som kommer få anpassa sig för eleven så att verkligheten anpassas efter visionerna en skola för alla!

Ditt bästa alternativ rösta rött, kryssa mej 🙂

Ulrica Brogren plats 24 (S) i Kungälv

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik, skola, Tankar om pedagogik | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Är det trovärdigt att vi får en bättre välfärd med sänkt skatt?

Klockan tickar och tiden går, nu är det snart åter dags att rösta på det parti som man vill skall leda kommunen ytterligare fyra år. Att rösta är ett privilegium men också en plikt. Det finns flera olika partier att rösta på i Kungälv MEN det gäller att man läst på så att det blir rätt. Men vad är rätt?

Jag är en stolt socialdemokrat och tycker själv att det kan vara svårt att förstå de olika partiernas politik. När man läser de olikas partiprogram låter det så bra, massa fina ord som man vill höra och som man tycker som MEN frågan är. Är det bara ord eller går det ätt genomföra i verkligheten?

Fakta: Kungälv är en kommun med flera olika partier, några små och några större. Om man som väljare tänker rösta på ett mindre parti måste man även tänka på att det partiet kan bara få igenom (några av) sina förslag genom att samarbeta med ett annat parti!

Då är frågan, för att få igenom sin politik måste man prioritera, vilka frågor prioriterar man då bort? Är det kanske den frågan som man som väljare tycker var viktig? Så åter igen viket parti kan man rösta på om man som väljare vill vara säker på att just de frågorna man tycker är viktiga kommer fram.

Inget parti för alla måste troligen samarbeta med något annat parti för att få majoritet. Det finns (höger) partier (t.ex. UP, M och SD) som lockar med att man skall sänka skatten om de får makten (ett litet rim).

Rim är ett av de första stegen i läsinlärningen. Just läsinlärning och att knäcka läskorden är viktigt för alla elever och borde inte vara en valfråga utan något som är en självklarhet om man går i en vanlig skola i Sverige.

Det lokala partiet här i Kungälv går ut i sitt valprogram att man vill att alla som går i ettan skall knäcka läskorden. Hur kan man göra en fråga om något som alla elever har rätt till?

Jag som är lärare i förskoleklass undrar hur man som ett parti kan klampa in i min yrkeskår som lärare och ge ett vallöfte på något som redan görs?

Alla elevers rättighet är att kunna läsa och att få gå i skolan. En skola för alla är en skola där alla elever få lära sig efter sina förutsättningar och det skall INTE vara en valfråga utan en självklarhet.

Som socialdemokrat är jag trygg i att mitt parti ger vallöften om frågor som gäller helheten och ger mig som lärare möjlighet att utföra mitt jobb utan att detaljstyra hur jag utför mitt jobb.

Så går vi tillbaka till frågan om att sänka kommunalskatten. Visst låter det bra men vad är det som i så fall skall tas bort? Tänk om det var den sak du tyckte var viktig?

Söndag 9 september 2018 är det val, det är då du kan göra skillnad. Gå och rösta!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Student

Nu är det över och båda våra barn har tagit studenten. I år var det minstingens tur och hon gick på katrinelundsgymnasiet i Göteborg.

Flera månader innan började vi att skriva listor på vad som behövdes fixas inför denna stora dag. Jösses vad listan blev lång :0 Men allt eftersom blev att göra sakerna strukna och några fler kom till. Allt var väl inte nödvändigt att fixa på listan men man vill ju visa upp det bästa av sitt hem å några extra saker kom till.

Saker som stod på listan

 • beställa studentmössa
 • skicka ut inbjudningar
 • fixa bal klänning
 • beställa tid på frissan + smink inför balen
 • klippa håret
 • köpa student klänning + klänning till efterfesten
 • fixa skor till balen
 • fixa skor till studentdagen
 • köpa bal biljett
 • köpa flak billjet
 • köpa biljett till efterfesten
 • köpa student skyllt
 • planera och köpa in mat till student minglet hemma
 • fixa i ordning hemma innan minglet; tvätta fönster, fixa trädgården, vaxa bordet + köks bänkarna, slipa och olja ute bordet, mm

På själva student dagen var vi uppe med tuppen. Det var mycket som skulle hinnas med och det gällde att vara effektiv och ha struktur. Körde iväg Isabella till champagne frukost redan vid sex tiden på morgonen.  Uppmanade henne att se till att äta och dricka mycket vatten.

img_0015

En mycket nöjd student

vid ett tiden var det dags för utspringet. kom i god tid liksom alla andra anhöriga som ville se sin student springa ut. Det var olidligt varmt och jag hittade en skuggig plats. Trodde i min enfald att skolan hade planerat och att man skulle kunna se ungdomarna när de släpptes ut. Men oj vad fel jag hade! Det fanns en liten scen där de skulle stå och hoppa, men i allt folkvimmel med alla skyltar så blev det en omöjlig uppgift att se dem.

img_5261

Mor och dotter

Eftersom sonen tog studenten för två år sedan på Mimersgymnasie i Kungälv var jag övertygad om att det skulle vara på ett liknande sätt där alla klasser hade olika utgångar med riktigt uppbyggda scener med tydliga skyltar vilka klasser som skulle komma ut där.

Så tyvärr måste jag medge att jag inte såg när vår dotter hoppade på scenen utan fick i stället messa henne var vi stod så att hon kunde komma till oss.

Så var det dags för det traditionella studentflak åket. Lastbilarna stod redo och de ungdomar som köpt biljett fick hoppa om bord. Det fanns som vanligt musik och någon som skötte musiken. Efter kanterna på lastbilarna hängde lakan med text på.

Om jag jämför hur det brukar vara i Kungälv när ungdomarna åker runt i studentflaken så var Göteborg betydligt mer organiserat och det kändes tryggt att se dem åka i väg

En liten reflektion som jag har med mig från båda mina barns student flaks åk är varför det inte finns några svenska flaggor med? Det vimlade av färg glada flagor från alla världens hörn MEN den svenska flaggan lös med sin frånvaro… Varför är det så?

img_0119

Isabella öppnar presenter

Efter flakåket styrde vi bilen hem till Kungälv för att träffa nära och kära. Jösses, det blev fullt hus och folk kom och gick ända fram till sent på kvällen. Jag och Björn hade förberett inför minglet så det flöt på hyfsat bra. Lite svettigt en liten stund när det var som mest men det löste sig till sist.

Kvällen avslutades med en förfest inför att tjejerna skulle vidare ut.

Summa summarum var det en fantastisk dag som gick väldigt fort.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar | Lämna en kommentar

Som politiker har jag tyvärr varit med och tagit felaktiga beslut… :(

Ibland blir jag oerhört rädd att jag som politiker i vet så otroligt lite om de konsekvenser som de beslut jag är delaktig i  innebär för den enskilda individen i kommunen. Jag läser de handlingar jag får och frågar när jag inte förstår men det verkar inte räcka. Handlingarna är skrivna av tjänstemännen som i sin tur går på det som den ledande majoriteten säger. Så jag kan inte säga att det är tjänstemännens fel att jag troligen har varit med och fattat detta oerhört kränkande och knasiga beslut.

Ibland är det så att man vaknar upp när man själv blir drabbad eller känner någon som blir drabbad och så är det nu i mitt fall av uppvaknande.

Jag har fått inblick i avgiftssystemet som kommunen använder när en person har fått flytta till ett demensboende. Att överhuvudtaget få plats på boendet var en kamp men till slut fanns en plats och beslut till underlag att få bo kvar togs. Att det skulle kosta något förstod alla inblandade (nästan alla) MEN att kommunen tar ut en hyra på 4400 kr för 25-30 kvadratmeter hade vi ingen aning om. Att man sedan la till avgift för el, mat, omsorg och hygienartiklar så den totala summan innan avdrag blir över 10000 kr/månad, det förstod ingen av de inblandade.

I pappren som man fick från kommunen stod kostnaderna om omsorgs och kost men inte en rad om att man skulle betala hyra på 4500 kr/månad. I rummet får man plats med en säng ett litet bord och en liten soffa. Det finns två kokplattor och en diskho, ett litet kylskåp och några skåp att sätta porslin i. Det finns en garderob att hänga kläder i och ett skåp med hyllor. Det finns även ett så kallat städskåp. På toan finns toalett, handfat och dusch. Detta tar Kungälvs kommun 4500 kr/månad + el

Avgifterna som kommunen går ut med är: service och omsorgsavgift 2044 kr, kostavgift 3271 kr, baspaket 110 kr (totalt: 5424 kr/månad = 65088 kr/år) Dessa avgifter betalar man i efterskott medan den så kallade hyran skall betalas i förskott. Det innebär att när du flyttar in blir kostnaden STOR.

I vårt fall skickade man fakturorna till boendet ett boende som är till för dementa. Jag undrar stilla vem som är dement och fått plats på ett boende klarar av att betala fakturor? I vårt fall finns anhörig som var lite extra påstridig och efter två månader kom det fram att det på boendet låg en HÖG med post där bland kommunens fakturor. Det blev en dyr månad för den anhöriga. I detta fall blev summan på fakturor till kommunen på över 23000 kr ! INTE OKEJ anser jag som tyvärr är en av de politiker som i min enfald har varit med att ta beslut om en del kostnaderna

På boendet finns 15 lägenheter så bara på detta boende får kommunen in över 67500 kr/månad. Jag undrar stilla vad kostnaderna är för drift och underhåll på detta boende är/månad.

Vad jag vet är att personerna som bor på boendet har jobbat hela sitt liv och betalat skatt på sin inkomst. Jag vet också att man kan få avdrag på kostnaderna på boendet beroende på vilken inkomst man har MEN det är också så att det som blir kvar efter att den boende betalt avgiften till kommunen skall räka till mediciner, läkarbesök, att få klippa sig lite då och då, klädinköp, mm.

Självklart anser jag att man skall betala för sig MEN Kungälvs kommun måste redan från början redovisa vad kostnaden blir för den som flyttar in och dess anhöriga. Jag anser även att vi som är politiker behöver få rätt underlag till det vi beslutar om. Är övertygad om att hade dessa summor jag redogör för här kommit fram i beslutet hade troligen beslutet blivit något helt annat.

Mitt förslag är:

 • se över ”hyran”
 • se över den totala kostnaderna som kan bli för den boende
 • se över den informationen som går ut om kostnader
 • se över när kostnaderna skall betalas (i förskott/efterskott)
 • se över vart fakturan går så att ”rätt” person får den (så att fakturan blir betald i tid)

Så kära Kungälvs kommuns politiker här är en fråga som ni behöver se över och göra om så att det blir rätt.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik, privat in på bara kroppen | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kungälvs politiska spel inför valet 2018

Ja gott folk nu märks det att det snart vankas mot val. Det ena utspelet efter det andra finns att läsa i dagens Kungälvs-Posten (6 mars 2018).

Vi börjar med Martin Högstedts utspel med att sänka de politiska arvodena. Inget fel i det kan även jag tycka MEN det arbetas inom politiken samtidigt på ett förslag att arvodera ska höjas med 5% och att våra kommunalråd ska ha samma lön som en riksdagsledamot. De som kommit på detta förslag är alla partiers gruppledare (var av Martin är en av dem). Detta tycker jag rimmar mycket dåligt och jag förstår inte hur Martin kan sticka ut hakan och säga något som går helt emot det de har lagt fram som förslag.

Sedan har vi Maria Kjellbergs insändare där hon beskriver de kvinnliga politiska läget. Om att vara ensam kvinna bland medelålders vita män. Då ställer jag mig frågan till hur hon kan lämna över sin plats i som vice ordförande i kommunstyrelsen till just en medelålders vit man som dessutom inte är miljöpartist.

Ja inte är det lätt att hänga med i de olika utspelen och svängarna som görs just nu i det politiska spelet. Det gäller att kritiskt granska och vara påläst för att inte gå på allt som skrivs.

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

En ovanligt bra lördag

Vissa dagar är bättre än andra och jag funderar mycket över hur det kommer sig. Som i dagkänns som en ovanligt bra dag fast jag har sovit illa och är stel i nacken. Så vad är det som gör att det känna ovanligt bra…

Tror att det berorpå att jag känner mig till freds med det jag hunnit med under dagen och och veckan och att jag känner mig hyfsat i fas med tillvaron.

Tog emot 19 nya förskoleelever i måndags och veckan har varit full av lärdom så som att det är bra om man innan tränar på var man sitter i matsalen och hur man bär en tallrik eller hur mycket man skall ta i glaset. Vi har också tränat på våra namn och haft gympa med ombyte…. Ja dusch får vänta till nästa vecka, insåg att det var mycket annat som var nytt och vi får ta lite i taget. 

Att ta emot nya elever varje år kan ha sina fördelar MEN kräver mycket av mig som pedagog. Det är många praktiska saker som måste fixas innan eleverna kommer och det gäller att allt klaffar så att resultatet blir bra.

När sedan eleverna kommer så har man på något vis glömt hur ”små” de är och hur mycket kraft och tid det tar innan allt blir rutiner. Just nu undrar jag varför jag utsätter mig för detta. Men å andra sidan vet jag att bara alla rutiner sätter sig kommer elevgruppen bli toppen och allt kommer flyta lugnt.

Det som kräver mest organisation är till och från förflyttningar, tex. Ut/in före/efter rast, till och från matsalen. Jösses vad lätt det är att några elever faller in på andra spår och inte finns när man räknar in dem. Men efter lite träning kommer det att fungera fint. Det hade varit ”lyx” att vid dessa tillfällen ha lite extra hjälp men som skolans organisation ser ut och med alla sparkrav så finns tyvärr inte den möjligheten.

Trots kaoset så har vi under veckan haft flera bra samlingar där vi har pratat om rim, vi har spelat suduko, börjat lära schak med bonden först över, vi har tränat på vad man skall göra om det börja brinna och vart vi går om brandlarmet går, vi ha haft lekkompisar, vi har haft många tillsammans övningar där vi tränat gruppstärkande gruppövningar, vi har också läst några böcker om att vara kompisar. Som sagt det har varit fullt upp och trots att första veckan varit tuff är jag nöjd över hur det varit.

Nu är det ”bara” att planera vidare och få in allt som måste göras innan de skall börja ettan. Finns så många spännande saker jag vill hinna med med eleverna. Det kommer bli ett roligt år med mycket lärdom både för mig och eleverna 🙂

Jag älskar mitt jobb!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, skola, Tankar om pedagogik | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Synsam i Kungälv ett företag som tänker utanför boxen

mina nya glasögon

tredje glasögonbågen. lite glamour för de är glittriga på sidorna

Eftersom jag såg allt sämre med mina glasögon insåg jag att nu var det åter dags att besöka Synsam. Ett företag som vi i familjen används oss av i många år.

 

Jag klampade in i butiken i Kungälv och blev som vanligt trevligt bemött. Förklarade mitt problem och vi bokade en tid för synundersökning.

Så var dagen inne då jag fick sätta mig i den speciella stolen och det var dags att se hur mycket jag såg… eller inte såg. Som vanlig hade synen försämras och inte nog med det jag hade blivit äldre och har nu behov av progressiva glas…

Inom mig kände jag hur ångesten var på väg och jag började se hur pengarna flög i väg. För var det något jag visste var det att just progressiva glas var kostsamma. Men, men se måste jag ju så det var bara att bita i det sura äpplet.

Vi gick ut i butiken och började titta runt på de olika bågarna. HJÄLP det finns ju så otroligt många och hur skall jag kunna välja?

Så jag vände mig till Emelie som var den som försökte hjälpa mig och sa.

– Mitt jobb är att vara lärare och ta hand om elever, ditt jobb är att se vilka bågar som kan passa mig. Nu litar jag på dej!

Emelie skrattade och så började hon plocka fram bågar i olika storlekar och färger.

– Stopp, sa jag. Jag kan inte ha blåa glasögonbågar. Emelie tittade lite frågande på mig och jag förklarade.

– Jag är sosse och kan inte tänka mig att gå runt i blåa bågar…

– Nä he du, svarade Emelie skrattande och tog bort de blåa alternativen.

Efter mycket provande så fick jag med mig tre par bågar hem för att känna på det. Dagen efter var jag tillbaka till butiken för nu hade jag bestämt mig. Emelie tog fram prislistan och började förklara skillnader på glas och vad jag behövde. Ganska snabbt förstod jag att detta skulle bli dyrt! Men så sa Emelie,

– vi har ju också erbjudandet om att teckna ett abonnemang då ingår tre bågar (https://www.synsam.se/abonnemang). Emelie förklarade vad det innebar och att man i stället betalde en summa varje månad beroende på vilka glas och bågar man önskade.

När vi tittade närmare på vad det skulle kosta för mig så var det i stort sätt ingen skillnad och jag skulle då få tre bågar i stället för ett par. Jag slog till!

De lite runda glasögonbågarna

de lite rektangulära glasögonbågarna

Så åter leta bågar men denna gång gick det lite

 

fortare. Valde ett par runda, ett par lite rektangulära och ett par solglasögon. 

Efter knappt en vecka fick jag de två glasögonen, solglasögonen blev lite strul med så det tog lite längre tid.

Det har inte varit helt enkelt att gå över till progressiva glasögon utan jag har haft lite problem. Framför allt har jag svårt att läsa med de något större runda glasögonen.

Så kom sommaren och jag tänkte börja använda solglasögonen men nähä, det gick inte. Så otroligt krångligt att alltid ha med extra glasögon så det slutade med att jag inte använde dem.

Då kom jag ihåg att Emelie på Synsam hade sagt att man kunde byta om man inte var helt nöjd inom tre månader.

Jag gick in i butiken och där fanns hon igen tjejen som verkar jobba jämt. Jag förklarade och hon sa,   – ja då byter vi, vad vill du ha för bågar?

Så började åter provandet av bågar men det gick hyfsat fort för nu visste jag lite vad jag önskade.

Mina nya fina glasögonbågar

I dag har jag hämtat ut det tredje paret glasögon och är supernöjd! Visst kostar det med glasögon och man kan säkert hitta billigare alternativ MEN bemötandet och den trevliga personalen den finns inte över allt.

Dessutom tycker jag det är viktigt att vi handlar i de butiker som finns i Kungälv så att de finns kvar!

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, privat in på bara kroppen | Märkt , , , , , , , , | 2 kommentarer

Att skaffa valp är ett stort beslut

Tyson på vår blomsterkulle

Att skaffa valp är ett stort beslut och även om de är otroligt söta så är inte allt ett himmelrike!

Nu har vi haft valpen Tyson i fyra veckor. Det har varit dagar då jag verkligen undrat vad vi gett oss in på om det var ett rätt beslut att ta en hund till. Tillexempel första dagen då vi kom hem med Tyson och vår hund Otto fick möta honom första gången. Otto blev verkligen inte glad och visade det tydligt.

De är kompisar i bland men kan också bråka som syskon gör 🙂

Första dagarna fick Otto ha koppel inne eftersom han gick på Tyson. Men efter några dagar kunde de vara i samma rum utan att Otto blev arg.

Tyson var tuff och utmanade Otto allt mer, han ville vara nära Otto han ville leka. Men Otto som tidigare varit en pigg hund med mycket bus i sig blev plötsligt en gammal gubbe. Otto satt och såg sur ut. Han tittade bedjande på oss och ville inte alls vara med på Tysons bus.

Tyson vill att Otto skall leka med honom.

Nu efter fyra veckor har vi kommit till att Otto låter Tyson leka med honom. Han låter Tyson sitta nära honom, de kan till och med ligga på samma filt en liten stund.

Otto och Tyson ligger och gnager på var sitt ben.

Otto som tidigare varit lite rund har nu börjat smalna av. Det har säkert olika orsaker men främst är nog att han rör sig mer men också att Tyson hjälper honom med hans mat 🙂

De har var sin skål som de får mat i två gånger/dag (morgon & eftermiddag). De båda vet vilken skål som är deras men de smakar lite på båda skålarna.

Tyson är nu nästan rumsren han bajar ute men med kisseriet är det lite si å så. Det gäller att vi passar och ser när det är på gång.

Många tvättar har det blivit, mattor och filtar är nu så rena. Har lagt ut en tidning och under sista dagarna har han gått till den vid några tillfällen. Ja jag vet att man inte skall vänja dem vid tidning men jag är väldigt glad att slippa tvätta… önskan är ju att han i stället skall gå ut till gräsmattan som han har fri tillgång till. Men vi övar på och hoppas att det skall lösa sig.

båda hundarna tuggar på samma ben…

När det gäller leksaker så går det så där. Tyson vill ha allt Otto har och så fort han får chansen så tar han det från Otto som då blir sur och morrar lite. Om Otto tar tillbaka det så skäller Tyson.

Just det skällandet har vi nu nästan fått bukt på. Det var verkligen riktigt jobbigt ett tag men så köpte jag en blomsterspruta och vips är skällandet nästan borta. Vi har också som regel att inomhus leker man inte utan tar det lugnt även här har blomstersprutan varit till stor hjälp.

Otto lär Tyson hur allt fungerar. Vad man får och inte får göra.

Tyson kan nu komma när man ropar, kommandot sitt och ligg. Nu tränar vi på att äta maten lugnt och ta godis fint. Som sagt det finns många saker att träna på och lära sig som valp och Otto är en bra lärare även om han inte alltid är så pedagogisk men han har ett otroligt tålamod.

filmjölk e gott

Efter fyra veckor börjar vi få lite rutiner och båda hundarna vet vad som gäller.

På morgonen går båda med på en kortare promenad där de får lukta

vila behöver man göra

och gå lugnt. När vi kommer hem får de lite filmjölk och sedan sin mat.

Sedan är det dags för lite lek och sedan vila innan det är dags för en promenad igen.

På kvällen får Tyson sova bredvid vår säng, om han vaknar under natten går jag ut och kissar honom och sedan sover vi vidare till morgonen. Nu har han sovit hela natten två nätter och det känns som himmelriket.

När vi är ute och går promenaderna har båda hundarna koppel Otto har ett fyrameters rullkoppel och Tyson ett vanligt. Detta gör att Otto kan komma lite från Tyson och får lite lugn och ro.

Nu är snart semestern slut och då börjar nya utmaningar. Men jag tror det kommer gå bra bara man tar en dag i taget.

Pappa Björns sko är otroligt intressant…

Till sist kan jag konstatera att JA jag är glad över att vi skaffade en hund till även om det är lite mer jobb nu i början.

farfar är på besök och genast blir han deras kompis

Publicerat i Våra hundar Otto & Tyson | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

FörskoleklassLÄRARE ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälvs kommun

Motion ang:

FörskoleklassLÄRARE ska ha samma arbetsmiljö som grundskollärarna i Kungälvs kommun

Efter att ha arbetat som förskoleklasslärare under några år i Kungälvs kommun förvånades jag över vilka arbetsmiljöskillnader det är på de olika kommunala grundskolorna i kommunen.

Vi har helt olika arbetsmiljö och allt tyckts beror på vilken rektor man har och dennes förståelse för yrket och dess arbetsbelastning.

Skillnaderna i arbetsmiljön som kan vara i Kungälvs kommun är;

 • Arbetstid i förskoleklass
 • Arbetstid på fritids
 • Den totala arbetstiden med elever
 • Planeringstid
 • Tänk kring vad som ingår i planeringstiden (utbildning, lektionsplanering, utvecklingssamtal, inskolningssamtal, mm)
 • Vilken arbetskategori man tillhör (skola eller fritids)
 • Om man räknas som lärare eller fritidspersonal
 • Antal elever i förskoleklass
 • Antal ansvariga pedagoger/klass
 • Möjligheten att gå på toa under dagen
 • Möjlighet att ta ut rast
 • Tillgång till vikarie vid sjukdom eller ledighet

Förskoleklass är i dag frivillig skolform men i stort sätt alla sexåringar väljer att gå ett år i förskoleklass. I förskoleklass följer vi läroplan för förskoleklass (https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass/laroplan-for-forskoleklassen-1.255643). I den står att vi har strävansmål för alla elever och att vi ska möta eleven där den är när den kommer från förskolan. Strävansmål är ett mål som man siktar mot, att det enbart är strävansmål i förskoleklass beror på att förskoleklassen är en frivillig skolform och inte obligatorisk som grundskolan är.

Det är ofta stor skillnad på eleverna. Några kan redan läsa medan andra inte kan skriva eller känna igen sitt namn. Några behöver hjälp med att ta på sig kläder, gå på toa, mm medan andra är helt självgående. Det har ingen betydelse var eleven är i kunskaps-skalan när den kommer till förskoleklass, vi pedagoger anpassar så att alla kan och får vara med i verksamheten.

Något som har förändras under de senaste åren är elever med annat modersmål och som inte kan det svenska språket. Detta beror främst på att de är nyanlända och inte bott i Sverige så länge. De pratar ofta inte svenska i hemmet utan får bara det svenska språket i skolan vilket kan vara för lite för att klara av att följa med i förskoleklass/skolan. För några år sedan fick man hjälp med tolk och extra modersmål/fadersmål men detta är borttaget sedan något år tillbaka i förskoleklass. Det är en stor utmaning att ha elever som är sex år men ligger på en treårings språkliga förståelse och ordförråd.

Det gäller att lägga verksamheten så att alla elever utmanas på sin nivå. Det är inget man gör utan planering och förberedelse utan kräver att man som pedagog vet vad man gör. Dessutom krävs det efterarbete och reflektion så att man lägger vidare planering på rätt nivå efter varje individ.

Den möjligheten finns tyvärr inte alltid, allt beror på vilken skola du arbetar på i Kungälvs kommun. Det borde inte vara någon skillnad för oss förskoleklasslärare, vi borde ha samma pedagogiska arbetsmiljö som grundskolelärarna i kommunen.

Regeringen har ett förslag som ligger att förskoleklass skall vara obligatoriskt. Vad händer då med oss förskoleklasslärare? Skall vi då fortfarande ha ett ben i skolan och ett på fritids?

Vi Socialdemokrater säger att man skall göra rätt från början, här är ett område som är kvar att åtgärda.

Därför föreslår jag att:

Kungälvs kommun ser över skillnaderna för förskoleklasslärarna i kommunen och att de får samma arbetsmiljö och möjligheter som grundskollärarna i Kungälvs kommun.

Fritänkande Socialdemokrat

Ulrica Brogren

Fullmäktigeledamot (S) Kungälv

Publicerat i Blandade tankar & funderingar, Politik, politik & åter politik, skola, Tankar om pedagogik | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar