Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Torsdagen 30/6–22 var det kommunfullmäktige i Kungälv.
Då var ärendet KS2022/0834–1, Beredningsskrivelse – Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar uppe.

Ärendet handlar om hur kommunens kommunala grundskolors skolgårdar skall utformas vid nybyggnationer.
Beredningen bildning och lärande har under en längre tid arbetat med skolgårds-policyn och utmynnade i denna beredningsskrivelse. Här är mitt anförande som jag höll i kommunfullmäktige.

Presidiet, åhörare/tittare och ledamöter

Jag som ordförande i beredningen Bildning och Lärande är i dag oerhört stolt över att stå här i talarstolen med denna skolgårdspolicy.

En policy är en övergripande avsiktsförklaring, som vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden som ska beaktas i kommunens verksamhet.

Beredningen har under mandatperioden arbetet med frågan kring skolgårdarnas utformning. Det började som ett grupparbete där några i beredningen tog fram riktlinjer på vad skolgårdar bör innehålla. I gruppen ingick Yvonne Norlén (C) och Fredrik Schandorff (S). Gruppen har läst på om och kring regler och vad forskningen säger i skolgårdsfrågan. De har vid flera tillfällen redovisat vad de kommit fram till och beredningen har även haft besök av tjänstemän från kommunen som informerat om hur det ser ut på våra kommunala skolgårdar i kommunen. När vi kände oss redo med bakgrundskollen skapade vi tillsammans detta dokument där vi satt ihop lite av den fakta och forskning vi hittat och framför allt har vi sammanställt våra långsiktiga visioner kring våra kommunala grundskolors skolgårdar.

Visste ni att enligt Folkhälsomyndigheten tillbringar barn i åldrarna 11, 13 och 15 år ungefär 70% av sin vakna tid sittande eller liggande?

Dessutom når allt färre barn från 6 års ålder upp till riktvärdet 60 minuters pulshöjande aktivitet/dag. (WHO:s rekommendation)

Vi måste bygga ett samhälle som gör det lättare att röra på sig mer i vardagen. Att bryta den stilla sittande trenden är viktigt, särskilt bland barn och unga. Det är i uppväxten som vi skapar de vanor som oftast behålls hela livet.

Skolan är den plats där barnen tillbringar den största delen av sin dag. Det finns forskning som visar att hur skolgårdar är uppbyggda och vilket innehåll de har spelar en stor betydelse för barns och ungas lärande och deras sociala och fysiska utveckling.

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.

Detta policydokument för Kungälvs kommuns kommunala skolgårdar är ett stöd för organisationens framtida planeringsarbete med hur skolgårdarna bör utformas. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra grundskolors skolgårdar.

Beredningen bildning och lärande föreslår att denna policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar ligger till grund för en ny skolgårdhandlingsplan för de kommunala grundskolorna i kommunen. 

Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar tar även hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska mål inom utbildningsområdet som är:
 –att ge goda förutsättningar för livslångt lärande…
… och att det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.

Därför yrkar jag bifall på denna policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar.

Vill DU se/höra inlägget och se debatten gå in här: https://youtu.be/D57-gt60F5o

Nu återstår arbetet för utskottet att göra en handlingsplan som kommunen skall använda när de bygger nya skolor. Så spännande att få vara med och ta fram framtidsvisioner om skolgårdar.

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: