Världens bästa ”skit-” skola

Nu har jag äntligen sett programmet ”Värdens bästa skitskola” http://urplay.se/Produkter/182804-Varldens-basta-skitskola-I-sparen-av kommunaliseringen. Det är en programserie från UR om varför skolan blev som den är? Hur det kommer sig att resultaten för eleverna blir allt sämre.

I första programmet tar man upp kommunaliseringen av skolan, som genomfördes i början på 1990 talet.

Under hela programmet vänder och vrider de två programledarna (Isabella Grybe och Natanael Derwinger) på frågorna och ställer ledande politiker till svars. Jag tycker de gör ett otroligt bra jobb men tycker samtidigt att de olika politiker som intervjuas i programmet är pinsamma i sina svar och okunskap.

En av frågorna de ställer är; hur kommer sig att skillnaden på flickor och pojkar är så stora när det gäller läsförståelse och varför pojkar oftare har lägre betyg än flickor. Några av svaren från de intervjuade politikerna är hårresande. Natanael Derwinger har svårt att hålla sig för skratt när han får höra svaren. Några av svaren var; att det kunde bero på att pojkar luktar mer än flickor, att pojkar har svårt att sitta still, mm

Inte en enda gång nämndes att dessa elever kanske inte möttes på rätt nivå, att lärarna inte hade rätt kunskap för att lära just dessa barn, att resurserna som finns är för få. Alla ”skyllde” på den enskilde eleven.

Samtidigt hade de två programledarna tittat över vilken kunskap de olika politikerna hade som satt som ansvariga i de olika skol- nämnd/utskott runt om i Sverige. Det visade sig att övervägande majoritet av ordföringarna inte hade någon kunskap av skolan förutom att de själva hade gått i den och hade eventuellt haft barn som går/gått i skolan.

Detta är något jag tidigare bloggat om. Som förtroendevald politiker sätts man på områden där man inte har kunskap. Detta för att man inte skall vara jäv i olika frågor. T.ex. arbetar jag i förskola/skola skall jag inte sitta i en beredning, nämnd eller utskott som har hand om de frågorna utan får i stället ett område där jag inte arbetar i. I mitt fall fick jag sitta och arbeta med äldreomsorg. För att klara det uppdraget fick jag läsa många utredningar och var på en hel del studiebesök så att jag fick lite kunskap.

Det störde mig att jag inte fick sitta med i bildningsutskottet där jag hade kunskap och erfarenhet. När jag ifrågasatte hur valberedningen tänkte så fick jag svaret att det fanns en sådan oskriven ”regel” bland alla partier (undantag finns men inte många).

Tycker det är konstigt att inte programledarna tog upp detta i sitt program eftersom de faktiskt frågade frågan och tog fram statistik över de olika ordföringarnas kunskaper ang. skolan.

Ett av inslagen tog upp Kungälv och Sandbackaskolan (http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/grundskola/Sandbackaskolan-F-6/Till-Sandbackaskolan/ )som visat bra resultat när det gäller läsning. I den skolan ligger läsförståelsen lika mellan könen.

De har arbetat aktivt med läsning och läsförståelse som ett projekt MEN de har även Maud Nilzén som hjälp och stöd. Maud Nilzén har arbetat aktivt med att stödja lärarna under projektet ”Språket i alla ämnen för alla elever” (http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/nyheter/Spraket-i-alla-amnen-for-alla-elever-/), dessutom förstår rektorerna på skolan hur viktigt det är med fortbildning och stöd för lärarna under projektets gång.

När jag läser om projektet visar det sig att man satsat extra mycket på skolbiblioteket, man har köpt in böcker som intresserar eleverna och gjort bibloteket tillgängligt och trevligt. Dessutom har man satsat på en bibliotekarie.

Just skolbibliotek är något som inte alla skolor har och har man det finns det inte ekonomi till att köpa in böcker eller anställa en bibliotekarie.

Dessa ekonomiska beslut ligger på rektorn men det borde vara så att politikerna i kommunen öronmärkte pengar till det i stället så att man inte kan välja bort just den delen.

I Kungälvs kommun som leds av Alliansen vill de inte ta sådana här beslut eftersom man anser att man då detaljstyr och att det inte ingår i deras politiska uppdrag.

När programledaren Natanael Derwinger intervjuade Håkan Olsson (Fp) som är ordförande för Bildningsutskottet i Kungälv, verkade han inte medveten om de fina resultat som Sandbackaskolan visade när det gällde läsförståelsen.

Hur är det möjligt att vara ordförande i Bildningsutskottet och inte ha kunskap om Sandbackaskolans resultat? Kan bara säga PINSAMT!

Att man sedan i Kungälvs kommun renoverar skolor men inte tar med ett skolbibliotek i ombyggnadsplanerna trots att man vet betydelsen. Tycker jag är knepigt (men det är en annan fråga).

Programledaren frågade herr Olsson (Fp) varför man inte applicerade projektet på fler skolor när resultatet var så lyckat. Detta hade Olsson (Fp) inget bra svar på. Jag tror att svaret är att han faktiskt inte hade förstått hur bra resultat Sandbackaskolan hade. Åter igen okunskap.

Hela programmet ”väldens bästa skitskola” andades kritik mot politikernas okunskap och hur fel det kan bli. Tyvärr drabbas de elever som inte får den hjälp de behöver eftersom politikerna inte ger de resurser som behövs till skolan.

Socialdemokraterna anser att skolan skall vara för alla och ge hjälp till de som behöver. Att nå målen i skolan är en rättighet för eleverna och en skyldighet för kommunerna att se till så att alla elever lyckas.

https://www.youtube.com/watch?v=9btBgLU6XWI#t=17
Vi måste arbeta för att minska klyftorna och arbeta för en framtid för alla oavsett var i Sverige du bor.
Rösta 14 september, du gör skillnad!

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: