Kort om android-plattan i förskolan

Att ha en läsplatta hemma är något som många familjer har. Men vad vi måste framhålla i förskolan, är att vi på pedagoger använder plattan för att lära och  inte som tidsfördriv. Plattan är ett pedagogiskt hjälpmedel och det finns så mycket som vi kan göra med de olika programen/apparna. Problemet är främst att fåFortsätt läsa ”Kort om android-plattan i förskolan”

Att ha barn med AS

Sedan tre år tillbaka har vi levt med diagnosen Aspergers syndrom i familjen. Det har varit en resa som gått ner och upp. Vår son har många saker han är otroligt bra på, han läser hundratals sidor om dagen flera böcker i veckan. Ibland är det uppslagsverk och ibland är det skönliteratur. Han kan seFortsätt läsa ”Att ha barn med AS”