Kort om android-plattan i förskolan

Att ha en läsplatta hemma är något som många familjer har. Men vad vi måste framhålla i förskolan, är att vi på pedagoger använder plattan för att lära och  inte som tidsfördriv. Plattan är ett pedagogiskt hjälpmedel och det finns så mycket som vi kan göra med de olika programen/apparna. Problemet är främst att fåFortsätt läsa ”Kort om android-plattan i förskolan”