Vissa beslut måste man som politiker tänka sig för innan…!

Vad är att vara jävig?

Jäv är ett begrepp där en person med beslut rättighet hamnar i en situation om att ta beslut i en fråga där personen kan tänkas vara partisk åt något håll i frågan. När man arbetar politiskt och skall ta viktiga beslut är det oerhört viktig att hålla isär sina privata/fritidssysselsättningar med den frågan det gäller. Som politiker får man inte vara med i omröstningar om det kan finnas en jävsituation i frågan. Som jävig person får man inte heller förbereda beslutet eller delta när beslutet tas. Innan en fråga där man kan tänkas vara jävig skall man som politiker berätta att man inte deltar på grund av jäv. Det är oerhört viktigt att vi politiker håller oss till dessa regler så att förtroendet för politiken hålls kvar och att demokratin kan fortgå.

Att jag just nu tar upp denna fråga beror främst på en fråga som kommer tas upp i KF (kommunfullmäktige) 25/6–20. Frågan jag vill lyfta är KS2020/0847–9 och handlar om Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 – ansökan om lån från Kungälvs handbollsklubb. Ärendet har förberetts i kommunstyrelsen men eftersom de inte får bevilja det ekonomiska stödet kommer det upp i kommunfullmäktige.

Handbollsklubben i Kungälv är en stor förening där många barn och ungdomar finns engagerade. Det är en klubb som vet hur man skall få fram sitt budskap både i media och sociala medier. Klubben har haft flera lokalt framträdande personer i sin styrelse genom åren och där genom fått förmåner som andra föreningar fått kämpa för.

I skrivelsen till kommunen står: Kungälvs handbollsklubb (KHK) har inkommit med en skriftlig begäran om ett lån av Kungälvs kommun om 600 000 SEK med en amorteringsplan om 54 månader inklusive ränta. Sammanfattningsvis anför KHK att de behöver låna pengar eftersom bl.a. Bohus cup och SM-slutspel har ställts in till följd av pandemiutbrottet av Covid-19, vilket gör att KHK inte kommer att få ta del av förväntade intäkter. Det finns även med en skrivelse om hur klubbens ekonomiska situation ser ut. När man läser den ser man att ekonomin har varit ostabil för klubben under flera år.

I den juridiska bedömningen står: I antagen finanspolicy regleras det i detalj i vilka situationer kommunen kan låna ut pengar.
I policyn beskrivs att det enbart är möjligt för kommunen att låna ut pengar till helägda bolag.
2(6) När det gäller ideella föreningar är det enligt policyn inte möjligt för kommunen att bevilja dem lån.
I borgenspolicy beskrivs det i vilka situationer kommunen kan ingå borgensåtaganden. För ideella föreningar är sådana borgensåtaganden begränsade till då lån tas för att genomföra investeringar, vilket det inte är fråga om i det här fallet.
Sammanfattningsvis medger beslutade styrdokument varken att kommunen ger lån till, eller ingår borgensåtagande för, ideella föreningar
.

Om nu fullmäktige fattar beslut att handbollsklubben skall få ett lån så gäller likamedsprincipen och det innebär att alla föreningar skall få samma möjlighet.

Jag ser flera problem i hur frågan beretts och hur den nu lyfts fram till beslut;

  • Finns personer som borde anmält jäv när ärendet togs upp i KS (kommunstyrelsen).
  • Föreningens ekonomi är inte och har inte varit stabil under flera år (enligt bilaga till skrivelsen).
  • Kungälvs kommuns finanspolicy och borgenspolicy går mot beslutet.
  • Kommer vara svårt att hålla likamedsprincipen till övriga fritidsföreningar i kommunen.

Därför anser jag att man skall avslå förslaget till beslut om Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 – ansökan om lån från Kungälvs handbollsklubb

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: