Vi pedagoger skall inte gå med på att betala för att utföra vårt jobb

Kungälvs politiker har beslutat att all pedagogisk lunch skall höjas med 57 % från 1/8-15. Summan blir då 27,50kr/måltid.

Jag undrar verkligen hur man kan ta ett sådant beslut? Jag önskar att man som politiker ta reda på fakta innan man tar beslut i sådana här viktiga frågor. Hur vore det om ni (politiker) frågar oss inom verksamheterna eller ännu bättre lyssnar på de medlemmar ni har som faktiskt vet och arbetar i förskolan/skolan. Flera av partierna har fritidspolitiker som arbetar inom förskola/skola, lyssna på dem och argumentera inte med att de agerar i egen sak. De vet vad de pratar om och tänker på hur verksamheterna fungerar.

Har nu funderat och filurat över ordet pedagogisk lunch. Vad är det och hur tolkas ordet. Många som inte arbetar i förskolan/skolan tror att det innebär ”fri” lunch för oss pedagoger.

Vad de inte tänker på att vi som arbetar inom förskolan/skolan sällan eller aldrig sitter ner en hel måltid med barnen.

Vi har ofta ansvar för 6-15 barn beroende på ålder. De behöver hjälp med allt från att matas, dela maten, ta mat, smöra knäckebröd, hälla upp vätska, torka när någon spillt, torka snoriga näsor, få nysningar/hostningar över sig själv och sin eventuella mat, hjälpa till att torka när någon behöver gå på toa, byta blöja mitt i måltiden. Lägga ett barn som somnat mitt i måltiden, springa efter ett barn som inte känner för att sitta kvar, hämta mer mat till barnen om maten tagit slut, mm

När vi pedagoger finns med vid bordet ser barnen att man äter med kniv och gaffel, stress nivån minskar i barngruppen, barnen lär sig använda ett trevligt bordsskick. När detta fungerar brukar det även påverka eftermiddagarna, att de blir lugnare och barnen orkar mer.

Som det ser ut i dag betalar pedagogerna för att äta den så kallade pedagogiska lunchen. Det innebär i praktiken att vi betalar för att utföra vårt arbete. Hur är det möjligt att det får fortsätta. Vilken annan personalgrupp betalar för att utföra en del i sitt arbete? En arbetsuppgift som vi är ålagda att göra.

Att ta mat och sitta med barnen vid bordet innebär att vi visar hur man äter, hur mycket mat man bör ta (enligt tallriksmodellen), att man kan smaka på allt. Vi ser till hatt ha ett bra samtal vid bordet, att barnen lär sig be om mat t.ex. -Kan du skicka mer potatis, tack. Vi samtalar om barnens vardag och vad vi skall fortsatta att göra resten av dagen. Barnen får berätta och uppleva att någon lyssnar på dem. En pedagogisk måltid består av så mycket mer än bara mat men om vi inte har mat på en tallrik framför oss frågar barnen varför inte vi äter. Visst kan jag säga att jag skall äta sedan på min rast, men barnen undrar varför jag inte kan äta med dem?

När jag söker på nätet hittar jag detta på lärarförbundets hemsida:

Webbombudsmannens svar:
Pedagogisk lunch har inget med åldern på eleverna att göra. Det är en arbetsuppgift, en bland många andra, som lärare har att utföra om arbetsgivaren tycker denna arbetsuppgift är angelägen för att bland annat skapa en pedagogisk och harmonisk matsituation. Reglerna kring pedagogisk lunch finns inte reglerad i något avtal utan vad som kan bli aktuellt är arbetstidslagens regler som är lika på alla arbetsplatser i Sverige.

Eftersom pedagogisk lunch är en arbetsuppgift ska den utföras inom den reglerade arbetstiden vilket innebär att din lagstadgade rast om minst 30 minuter måste planeras in utanför denna arbetsuppgift.

När det gäller frågan om lärare ska betala för den pedagogiska lunchen så är Lärarförbundets absoluta uppfattning att den är avgiftsfri precis som andra pedagogiska hjälpmedel. (hämtat från https://sv-se.facebook.com/lararforbundet/posts/10152006956942871 16/8-15)

I webbnummret lärarnas nyheter (http://www.lararnasnyheter.se/15_04/FS_15_04_notis_stora_prisskillnader_for_pedagogisk_lunch.html ) har man gjort en undersökning om hur det ser ut runt om i landet och skillnaderna är stora. Jag kan dock konstatera när jag läser artikeln att Kungälvs Kommun ligger i topp!

 

Flera kommuner har redan insett hur viktig den pedagogiska lunchen är och har tagit upp riktlinjer för vem som får pedagogisk lunch. Jönköping: där äter vissa pedagogiska-måltider och det är uppdelat på ålder och antal barn.  http://www.jonkoping.se/download/18.59714eb913702acdc96870/1408105614249/riktlinjer+f%C3%B6r+pedagogisk+m%C3%A5ltid.pdf ,

I Växjö har man gått steget och gjort riktlinjer även för omsorgspersonalen  http://www.vaxjo.se/Omsorgens-handbocker—startsida/Nutritionshandbok/Atandet/Pedagogisk-maltid/

 

När det gäller skatteregler så finns följande skrivelse: Fri eller subventionerad måltid för personal vid skola, daghem och fritidshem är skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet för barn under skolmåltid, eller i samband med s.k. pedagogisk måltid. Detsamma gäller kost för vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet för senildementa inom äldreomsorgen (prop. 1987/88:52 s. 62). Därtill har Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att motsvarande skattefrihet för kostförmån som tidigare tillämpats för vissa lärare samt vårdpersonal för senildementa inom äldreomsorgen respektive förståndshandikappade inom omsorgsvården även ska tillämpas vid andra motsvarande förhållanden (RÅ 2009 ref. 16).

 

Jag hoppas att Lärarförbundet och Kommunal i Kungälv tar till sig denna fråga och driver den gemensamt så att det blir en ändring i Kungälvs Kommun.

När man gjort fel så är det bra om man gör om och gör rätt! Jag uppmanar politikerna i Kungälvs kommun att ta tag i frågan och göra om så att det blir rätt och att man ser till barnens bästa!

Samtidigt uppmanar jag alla pedagoger i förskolan/skolan att inte betala och äta pedagogiska måltider. Vi skall inte gå med på att betala för att utföra vårt jobb!

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: