Studiedag i förskolans verksamhet

Så nu har vi en så kallad studiedag på förskolan. Det innebär att vi personal får möjlighet att förkovra oss i något ämne som kommunen tycker är viktig… Ja så är det, för det är sällan som vi pedagoger själva kan påverka vilken vidare utbildning vi vill eller tycker oss behöva. Så idag har viFortsätt läsa ”Studiedag i förskolans verksamhet”