Balansgången mellan att vara politiker och medarbetare i Kungälvs kommun

I torsdags (6/12-18) blev jag invald som ersättare i kommun fullmäktige jag blev även invald i beredningen bildning och lärande. Samtidigt som jag är fritidspolitiker i Kungälvs kommun så arbetar jag även som lärare på en av kommunens skolor. Balansgången att ena stunden vara politiker och nästa stund vara lärare är ibland svår och komplicerad. Ibland vet man lite mer än man borde medan ibland är det väldigt bra att veta lite mer (detta gäller i båda rollerna).

Svårigheten som jag upplever just nu är den budget som är lagd utav Kungälvs-trion och som livligt diskuteras på arbetsplatsen och sociala medier.

Som politiker måste man ta ansvar för att verksamheterna skall fungera men också att kommunens ekonomi ska gå ihop. Något som är skönt är att HUR ekonomin skall gå ihop ligger på kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen. De ger förslag på hur mycket pengar som skall läggas på olika enheter OCH vad som skulle kunna sparas på. Som politiker kan jag inte veta vart besparingar kan göras, som politiker skall man inte gå in och styra i HUR verksamheten skall genomföras. Som politiker måste jag lita på att kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen kan sin verksamhet och vet vart besparingar kan göras.

Men som medarbetare i kommunen så funderar jag över vissa av prioriteringarna i de förslag som är lagda. Det är svårt att stå bredvid och se på när den verksamheten man arbetar på blir sämre och man kan inte uppfylla de krav som finns i skollagen eller läroplanen. Att stå bredvid och se hur kolleger inte orkar mer och blir allt tröttare och utslitna på grund av att vi ständigt få höra att ekonomin inte går ihop.

Det är viktigt att framföra att vi på verksamhetsnivå ännu inte vet om den budget som politikerna gett kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen påverkar oss på ”golvet” för det vet vi ju först efter ett år har gått. MEN den besparing som vi upplevt under de föregående åren har påverkat oss mycket. Det är det vi ser och därför känner stor oro när man i KungälvsPosten läser om de besparingar som kommundirektören ihop med de övriga i förvaltningsledningen lagt utifrån politikerns budget.

När sedan KungälvsPosten går ut och säger att det skall sparas och användas stålbad i sin rubrik (https://kungalvsposten.se/nyheter/ett-stalbad-vantar-kungalv-nasta-ar/) då skapar det oro bland oss som jobbar i verksamheten. Men Anders Holmensköld säger samtidigt i artikeln – de allra flesta Kungälvsbor inte kommer att märka något av detta. Jag hoppas att vi inom skolan och arbetstagare i kommunen är en av de som inte kommer märka något av besparingarna.

Budgeten politiken lägger är utifrån statistik och jämförelse med andra liknande kommunen. Just jämförelser med andra liknande kommuner kan ju vara bra MEN det gäller att man tar statistiken och ser om det stämmer med den verklighet vi har i vår kommun. Ett exempel är att om man ser på alla de som är anställda på förskolorna i kommunen och antal barn som går där då har vi elevgrupper under genomsnittet. Men vi som arbetar i verksamheten vet att på vissa förskolor har vi stora överskrivningar för att i just de området är det ont om förskolor och behovet täcker inte det barnantal som finns där. Om man då som anställd i verksamheten får höra att det inte är någon ökning i barngrupperna så förstår man inte hur politiken tänker eftersom den egna erfarenheten inte ser så ut.

I förvaltningsplanen står att personalen är viktig i kommunen och just nu kan jag ärligt säga att som anställd känner jag mig tyvärr inte viktig. Vi försöker få ihop varje dag och får ändå till oss att det behövs sparas mer. T.ex. är en medarbetare sjuk så försöker vi lösa det på huset. Det innebär att vi lägger om våra arbetstider och tar hand om varandras elever. Vill vi ha semester så gäller samma sak. Allt måste lösas på huset i största mån. Vilket i sin tur innebär att man helst inte tar ledigt för man vet att kollegerna får ännu större belastning.

Om man ser utifrån den förra majoriteten (UP, V, MP, S, L) budget (för kommande år 2019) och den nuvarande majoriteten (M, S, C) budget för 2019. Så är skillnaden det ingen skillnad gällande besparingskravet på 84 miljoner. Skillnaden är att nu har förvaltningen gått in och visat på HUR de skall genomföra budgeten så att den kommer i balans.

Sist men inte minst finns det i dagsläget INGA beslutade sparåtgärder utan först skall det genomföras risk och konsekvensanalys och förhandlingar med berörda fackförbund enligt samverkansavtalet som kommunen har.

Men, men att vara anställd mitt i detta och försöka förklara för kollegierna att det som Kungälvs Posten skriver inte alltid är en sanning. Att skillnaden på den gamla majoriteten och den nya majoriteten besparingar är den samma trotts det skräck scenarier som Liberaler, Miljöpartister och UP målar upp är på sociala medier är nästintill hopplöst.

Vad som inte sägs i media är att totalt sett tillförs skolan pengar för löner, hyror, räntor etc men uppräkningen är lägre än vad skolan önskat, det innebär att man måste tänka på utgifterna så att ekonomin skall gå i hop.

Något annat som talas tyst om är att vi som är politiker inte höjer arvoden som önskats med 500 000 eller höjer partistöden med 700 000 kr och att det för förtroendevalda krävs återhållsamhet generellt, då budgeten för förtroendevalda sänks från budgeterade 18,5 miljoner till 17 miljoner utan uppräkning de kommande fyra åren. Ska det hushållas ska det börja högst upp, det är bra.

Det är en svår balansgång mellan att vara fritidspolitiker och anställd då massmedia går in och tolkar och skriver sådant de tror kan hända. Detta skapar oro bland oss anställda och gör vår arbetssituation än värre. Jag vore tacksam om det slutade spekuleras och tro och i stället ta reda på fakta innan man sprider rykten.

Sist men inte minst att vara fritidspolitiker är lärorikt och fantastiskt intressant för man kan vara med och påverka även om det inte alltid blir som man själv vill och tror på 🙂

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: