Välkommen till verkligheten, Håkan Olsson (FP)

Kungälvs kommun har delat upp det politiska styret i två delar dels Kommunstyrelsen (KS) och sedan Kommunfullmäktige (KF).

Man kan kort förklara det som att Kommunfullmäktige har hand om framtiden och planering av hur Kungälvkomun skall utvecklas medan Kommunstyrelsens ansvar är ”nuet”.

Alltså är det ”nuet” vi skall ställa till svars för hur det är i verkligheten. Det är ”nuet” som borde ha förankringen och veta hur vi har det som medborgare i Kungälvs kommun. Här ser jag att brister finns och frågan är hur det kan bli bättre?

Jag anser som kommuninvånare och medarbetare i Kungälvs kommun så borde vi vara mer involverade i verksamheten och framför allt borde de som fattar besluten vara lyhörda och lyssna på oss som lever bor och arbetar i Kungälvs kommun.

Jag är mamma till två barn som periodvis har gått i skolan i kommunens regi. Det har varit blandat resultat men det som lyst igenom under alla år är att vi som familj har fått kämpa för att få hjälp. En hjälp som man borde ha rätt till utan att behöva kräva det.

Som medarbetare i kommunen har jag varit anställd i fyra år på olika förskolor. Sedan starten fick jag lära mig att personalpolitiken inte var lika utvecklad som i den närliggande kommunen som jag tidigare jobbat i.

Man hade inga nätverk mellan förskolorna och man hade dessutom olika regler beroende på vilket område du till hörde.

Nu efter fyra år har det blivit lite bättre. Några nätverk har startat och man har börjat se över regler så att det ligger någorlunda i fas.

Vad man däremot blivit sämre på är att involvera personalen i verksamhetens utveckling. Alla beslut tas över huvudet på personalen och dimper ner hos oss utan förankring. Man har också minskat våra budgetar år efter år så att vi får allt mindre pengar att röra oss med. Dessutom har barngrupperna blivit allt större.

Då skall man komma ihåg att Kungälvs kommun är Alliansstyrd. Det utskottet som har hand om skolfrågor i kommunen är Bildningsutskottet. Ordförande för Bildningsutskottet är Håkan Olsson, som är Folkpartist.

Folkpartiet gick ut i sitt nyhetsbrev 9/3 -13 att alla barn skall ha rätt till förskola. I ett förslag till nytt partiprogram skriver folkpartiet att de har idéer på ett antal reformer där man lyfter fram förskolan och att barn som går i förskola får bättre resultat i skolan. Ett av deras förslag är att ALLA ettåringar skall ha rätt till 6 timmar om dagen! Deras förslag är att bygga ut den lagstadgade rätten till allmän förskola från 15 till 30 timmar per vecka.

Enligt skolverket så går i dag ca.83 % av alla Sveriges 1-3 åringar i förskolan. Det innebär att vi i Kungälvs kommun skall göra plats för över 100 fler små barn/år om man går på den statistik som Kungälvs kommun själv tagit fram.

Så till min fråga; Hur skall du lösa detta Håkan Olsson (FP)? Du är ordförande i kommunens Bildningsutskott och är ansvarig för ”nuet”.

Förutom att vi i dag har överskrivningar på förskolorna eftersom kommunen inte får fram de platser som krävs så skall ännu fler barn in och grupperna bli ännu större.

Enligt skolverket är genomsnittet för en förskolegrupp med blandade åldrar 16.9 barn/grupp. Vi i Kungälvs kommun ligger på 19 barn/grupp! Fast enligt skolverket ligger vi på 17,1 barn/grupp för 2012? Återigen har verkligheten inte speglas av i kommunens siffror.

När det gäller personal/antal barn i grupperna ligger Kungälvs kommun även där högre. Genomsnittet i landet är 5,3barn/pedagog (2012) medan vi i Kungälv har 5,6 barn/pedagog (2011). Siffror för 2012 hittar jag inte men tyvärr vet jag att siffran antal barn/pedagog ökat 😦

Jag önskar åter igen att man på den bestämmande nivå som Håkan Olsson(FP) ordförande i Bildningsutskottet innefattar tar sig tid att lyssna på oss som arbetar i verksamheten. Att man i stället för att bygga parker, nya kommunhus lägger pengar på barnen och ser till att deras miljö är dräglig.

Som ni säkert redan vet och förstår är jag också politisk engagerad. Vi S-kvinnor har sedan en tid tillbaka lagt fram att vi vill ha en nationell norm för hur många barn det får lov att vara i en förskolegrupp. Jag önskar att vi kan sätta antal barn till gruppens ålder och inte som man i dag gör i Kungälv 19 barn/ 1-5 års grupp.

Det innebär att om man är en förskola med fyra avdelningar och man väljer att ha 1-3 åringar och 3-5 åringar uppdelade blir det fler barn i de äldregrupperna.

Grunden skulle vara antal barn/förskolegrupp beroende på ålder. Förslagsvis 1-3 åringar 12st, 3-5 åringar 15st och 1-5 åringar 13st. Antalet skall baseras på barnens ålder och behov inte på antal/hus och antal avdelningar som det gör i dag i Kungälvs kommun.

Det är otroligt mycket som barn av i dag skall hinna med att lära sig för att klara av ett liv i vårt samhälle. Det ställer krav på deras start och att vi som arbetar i förskolan ges möjligheter till att möta varje barn på deras nivå. Den möjligheten får vi tyvärr inte i dag vilket gör att vi inte hinner med det som åligger oss.

Så åter igen NÄR skall du ta ansvar Håkan Olsson(FP), ordförande för Bildningsutskottet i Kungälv?

Fakta är hämtat från:

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: