Kungälvs kommun följer inte Lss lagen

Vi har en son som har Lss-beslut (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM.

Enligt paragraf §1 innehåller denna lag om bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer;

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Under överskriften Särskilda uppgifter för kommunen står det att:

15 § Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,

3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,

4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmynderkap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,

7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder, samt

8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2010:480).

Som ni ser är denna lag mycket bestämmande och ger tydliga besked vad en person med Lss-beslut har rätt till.

Tyvärr kan kommunen tolka huruvida de uppnår dessa saker ganska godtyckligt. Vi har under flera år kämpat för vår sons rättigheter men det är svårt att veta vad man som förälder har rätt till. Tyvärr finns det ingen på kommunen som självmant berättar vilken hjälp och stöd du kan få som förälder till ett barn med Lss-beslut.

Det är många punkter under §15 som Kungälvs kommun inte följer enligt min tolkning. Punkt två säger att dessa personer med Lss-beslut skall få sina behov tillgodosedda, och under fyra står det att personer med Lss-beslut skall få tillgång till arbete eller studier.

Här är något som Kungälv inte följer. Man har avslagit vår ansökan om färdtjänst till Snitz skolan (http://www.snitz.se/index.asp?DocID=1654) i Göteborg med motivering att kommunen kan tillgodose elevens studier på hemmaplan. Vad man inte tänker på är hur eleven har haft det under många av åren i Kungälvs kommuns skolor. Att eleven upprepade tillfällen blivit kränkt och mått dåligt. Det finns en rad tillbudsanmälningar och dokumenterade möten som bekräftar detta. Men Kungälvs kommuns ansvariga väljer att bortse från fakta. När vi i stället ansökte om busskort för att vår son skulle kunna ta sig till skolan väljer man även då att avslå ansökan. Man ger inte ens denna ansökan ett eget diarienummer utan ansökan två får samma nummer som ansökan ett fast det är flera veckor emellan de olika ansökningarna.

I stället får vi ett busskort som gäller inom kommunen och uppmanas att själva uppgradera det hos Västtrafik. En uppgradering som kostar 2846: –

Plötsligt blev inte skolan tillgänglig för alla.

Det är skam att Kungälvs kommun inte betalar för sina elever och det är skam att de ansvariga sitter med skygglappar på i sin lilla rosa värld och tror att Kungälvs skolor är så bra.

Ut med er i verkligheten. Vår son är inte på något sätt ensam om att ha mått dåligt i skolan och valt att byta på grund av att skolan inte sett behovet utan styrts av pengarna.

Vår son har nu gått på Snitz sedan terminens början och redan ser vi fantastiska framsteg. Det bästa av allt är att han vill gå till skolan! Vår kamp mot Kungälvs kommun fortsätter men det går så mycket lättare när man ser att ens barn mår bra, det ger kraft!

Publicerad av brogrenstankar

En aktiv kvinna i sina bästa år. Har många tankar om livet tillvaron och möjligheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: